hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

ESSÄ-skrivning

Kategori: Samhällskunskap

Din uppgift är att skriva en essä om mänskliga rättigheter. Temat/rubriken för essän är Mänskliga rättigheter i framtiden. Vad tror du är rimligt? Vad vill du se i framtiden?

Fokusera på det vi har diskuterat på lektionerna! Tänkbara punkter (obs, bara förslag) att ta upp i essän är t ex brott mot mänskliga rättigheter, människohandel, flyktingar, miljö, rasism, tortyr mm.


Vad är en Essä?

En essä (ordet kommer ifrån franskans essai och betyder ”prov, försök”)

Essä är en text som behandlar- diskuterar – ett ämne ganska fritt. Detta innebär att man inte behöver ha med alla fakta eller att man måste vara helt säker på sin analys eller sin slutsats.

Texten skall vara kortfattad (ca 2-3sidor) faktabaserad och skriven på ett personligt sätt.

En essä står på två ben den första är kunskaper (fakta), löst tyckande intresserar ingen. I det andra benet måste det finnas personliga tankar och resonemang kring kunskaperna. Det är viktigt att essän är balanserad mellan dessa två ben så att det inte blir för mycket av någon del dvs. ”ren fakta” eller för ”mycket tyckande”

En essä startar oftast men en eller flera frågeställningar som sedan diskuteras i själva essän.
Exempel på en ESSÄ från http://junitio.skolbloggen.se/ finns här: Exempel
Kommentera inlägget här: