hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Islam

Kategori: Religion

Svara på frågorna och skicka till mig senast onsdagen den 24/4.

Här finns pp:n om Islam.

Här finns filmen om Islams historia.

1. Frågor – Islams historia

 1. Vem var Muhammed?
 2. När och hur uppstod islam?
 3. Varför är Mecka viktigt för en muslim?
 4. Vad är kaban?
 5. Vad betyder jihad?
 6. Vad vet du om islams heliga text?
 7. Vad vet du om islams tideräkning?
 8. Vilka är de två huvudakliga muslimska inriktningarna och hur uppstod de?
 9. Förklara sekularist, traditionalist, modernist och islamist.
 10. Var i världen är islam störst?
 11. Berätta om islam i Sverige. 

 

2. Slöja eller inte?

Slöjan är mycket omdiskuterad. Läs artiklarna och bilda dig en egen uppfattning.
Sammanfatta dina åsikter och dina argument och redogör skriftligt för din
uppfattning om slöjan.

Artikel 1.

Artikel 2.

 

3. Frågor:

Besvara följande frågor:

 1. Vad är sharia?
 2. Förklara hur en muslim ser på Gud,
  världen och människan.
 3. Vilka är de fem pelarna och vad
  innebär de?
 4.  Ge exempel på halal och haram.
 5. Byggandet av moskéer i Sverige väcker ofta debatt. Varför tror du? Vilken är din syn på våra svenska moskéer?