hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Judendomen

Kategori: Religion

 
 
Instuderingsfrågor

1. Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig?

2. Vem var Moses, och vad gjorde han?

3. Judarna kallas ”förbundsfolket”. Vad innebär det? Förklara innebörden.

4. Judar nämner inte gärna Guds namn. Vad säger man istället?

5. Vem är Messias?

6. Vad är sabbat?

7. Vad kallas tillåten mat inom judendomen? Ge exempel på några matregler!

8. Vem är jude? (Alltså: hur är man och hur kan man bli jude?)

9. Vilka olika judiska inriktningar finns det? Skriv kortfattat om varje.

10. Vad heter de viktigaste judiska skrifterna och vad innehåller de?

11. Vad heter den lokal där judiska gudstjänster firas?

12. Hur går en begravning till inom judendomen?

13. Hur ser man på döden inom judendomen?

14. Vad är antisemitism?

15. Vad menas med diaspora?

16. Vad innebär en bar/bat mitzva?