hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Etiska dilemman sa11

Kategori: Religion

Meningen är att ni ska diskutera följande exempel i basgrupperna utifrån de etiska modellerna.  

 

Dilemma 1

En dag ringer en god vän gråtande upp dig. Hon är lycklig med sin man, men han är mycket svartsjuk. Hon har nu ätit middag med sin före detta partner. Mötet var helt oskyldigt, men hennes man har fått reda på att de setts på stan och blivit rasande. Din vän bönar och ber dig intyga att ni två varit ute tillsammans på kvällen och att den före detta partnern av en slump dykt upp en kort stund. Kan du tänka dig att ljuga för din goda väns skull?

 

Dilemma 2

En arbetskamrat har presterat allt sämre de senaste månaderna. När du talar med henne om detta avslöjar hon att hennes son blivit psykiskt sjuk och försökt att ta sitt liv. Hon får dig att lova att inte berätta för någon. Några veckor senare träffar du din chef, som säger att han planerar att avskeda din arbetskamrat och att ledningsgruppen skall fatta beslut om detta på eftermiddagen. Dina protester hjälper inte, men du anar att hans hjärta skulle vekna om du berättade sanningen. Du kan inte få tag i din arbetskamrat. Bryter du ditt löfte och berättar för chefen? 

 

Dilemma 3

Säg att du är tio år äldre och har barn. Du brukar skicka dem på sommarläger över en tid under sommarlovet. En dag åker du ut för att hälsa på dem. Dina barn hade bönat och bett om att du skulle ta med chips, godis och läsk. När du kommer fram kommer den huvudansvarige för lägret och tittar i din väska och säger: ”Vet att du inte att det är förbjudet att ta med godis till barnen? Det är en rättvisefråga!” 

Hur agerar du?
Är det alltid rätt att följa regler? 

 

Dilemma 4

Den moderna gentekniken har gjort det möjligt att fastställa om någon bär anlag för ärftliga cancersjukdomar. När en person bär på ett sådant anlag är risken ofta 50 procent att barn och syskon bär på samma anlag. För den som har detta anlag är risken i regel stor att utveckla cancer, ibland i unga år.

Föreställ dig nu en situation där du läkare och behandlar en kvinna med bröstcancer. Det visar att kvinnan bär på anlaget för bröstcancer, men hon vägrar att informera sin yngre syster, som hon inte har haft kontakt på flera år, om att hon i sin tur löper en 50-procentig risk att ha anlaget. Om den yngre systern inte får denna information är risken stor att hon får en allvarlig sjukdom, kanske i unga år. Om du informerar lillasystern blir möjligheterna att förebygga betydligt större, men då bryter du mot lagen och riskerar att bli fälld i sjukvårdens ansvarsnämnd och ådra dig storasysterns stora vrede.

Hur agerar du i denna situation? Bör alla regler följas? 

 

Dilemma 5

Här kommer ett dilemma med två varianter av ett mycket svårt dilemma.

I den första varianten står man på en perrong och ser en vagn rulla mot fem människor som står på spåret. Man kan dra en spak växla över vagnen på ett annat spår, men där står en annan person som i stället skulle dödas.

Skulle du dra i spaken?

 

 

I den andra varianten skulle man återigen kunna förhindra att de fem dödas, men då krävs det att man knuffar ner en annan människa på spåret innan vagnen träffar de andra människorna.

Skulle du dra i spaken?