hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Fördjupning kyrkor inom kristendomen

Kategori: Religion

Uppgiften är att ni i av mig givna basgrupper ska fördjupa er inom den valda församlingen/kyrkan och genomföra en muntlig redovisning med valfria tekniska hjälpmedel (fillm, pp mm). Jag uppmanar/uppmuntrar er att ta kontakt  med "er" församling och boka tid för intervju, studiebesök eller liknande.
 
Lämpliga frågor att utgå ifrån när ni studerar kan vara: Hur stor är församlingen, vad gör ni, vad gör er speciella mm.
 
 
Redovisningen kommer att genomföras i grupp men ni ska INDIVIDUELLT lämna in en sammanfattande rapport om er fördjupning. 
 
Redovisningen ska göras på lektionen v. 12. Ni får 15-20 minuter till ert förfogande. Rapporten ska lämnas in senast fredag v. 12. 
Kommentera inlägget här: