hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Frågor judendomen

Kategori: Religion

 1. Vad innebar det att israelerna blev Guds egendomsfolk?
 2. Vilket mål kämpade sionismen för?
 3. Vilken är konfliktorsaken mellan Israel och omgivande länder?
 4. Vad är antisemitism?
 5. Varför finns det så mycket regler inom judendomen?
 6. Förklara Messiastanken.
 7. Var i världen (inte bara Israel….) finns det flest judiska trosbekännare?
 8. Vad är kvinnans uppgift i en judisk ortodox familj?
 9. Vad kallas och vad innebär vuxenceremonierna för judiska pojkar och flickor?
 10. Beskriv en judisk begravningsplats.
 11. När infaller sabbaten och vad innebär den?
 12. Vad är kosher?

 

Läs första Moseboken Kapitel 1

http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos   Läs ner till rubriken Människan i Edens lustgård. (minst….)

 

Svara på följande frågor kopplat till fm1.

 

 1. På vilken dag i ordningen skapas a, växterna, b, solen och månen, 3, fåglarna, 4, boskapsdjur, 5, människan?
 2. Vilka upplysningar om tid och tideräkning finns i berättelsen förutom de sju dagarna?
 3. Den sjunde dagen har fått en särskild betydelse för det judiska folkets traditioner, på vilket sätt?
 4. Berättelsen ger en del upplysningar om hur Gud uppfattas enligt judisk (och kristen) tro. Ange några egenskaper hos Gud utifrån texten.
 5. Vad kännetecknar människan enligt texten? Vilket värde har den kopplat till annat i texten?
 6. Jämför denna skapelseteori med den vetenskapliga skapelseteorin.
 7. Anser du att berättelsen gör anspråk på att skildra ett historiskt och vetenskapligt förlopp eller handlar det om en myt eller symbolisk berättelse?