hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Juridik sa13c

Kategori: Samhällskunskap

·      Sök på nätet och diskutera i basgruppen vilka brott (i Sverige) ni anser är värst och varför. Argumentera och gör en topp 5-lista!

·       Läs och diskutera det som står kring invandrare och brottslighet. Vad stämmer och varför finns åsikterna?

·       Stämmer ”brottstrappan” överens med er bild av verkligheten?

·       Vad är skillnaden mellan tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen?

·       Beskriv vägen från brott till fängelse t ex.

 

Diskutera följande

1.     Fler poliser leder till minskad brottslighet.

2.     Brott är en klassfråga.

3.     Våldsbrott är värre än ekonomisk brottslighet.

 

Vad anser ni vara det viktigaste för samhället att göra med en brottsling? Rangordna och argumentera!

1.     Skydda övriga samhället från brottslingar.

2.     Vårda och anpassa den dömde till ett ”normalt” liv.

3.     Statuera exempel så att andra eller den dömde ej ska göra samma brott.

4.     Straffa den dömde.

5.     Ge offret eller de anhöriga hämnd.

 

Länkar 

http://www.regeringen.se/sb/d/17468

https://lagen.nu

http://www.lagrummet.se

Brottstrappan

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr82010-Argang76/Invandrare-och-brottslighet--myter-och-statistik/