hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Uppgift till tisdag 1/9

Kategori: Historia

  1. Läs den här texten.
  2. Ge exempel på 3 bra källor/hemsidor
  3. Ge exempel på 3 dåliga källor/hemsidor
  4. Varför är dom bra/dåliga?