hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Grupparbete konflikt

Kategori: Allmänt

Vecka 12: Arbeta med en aktuell konflikt (säkerhetspolitik.se - världskartan)

 

Basgrupperna fördjupar sig i en aktuell konflikt. Kom överens i samråd med grupperna efter att gemensamt ha kollat in sidan och de 30-talet olika pågående konflikterna.

 

Vecka 13: Grupparbete tisdag, redovisning torsag (gärna med PP, filmklipp - lite konstruktivt…).

 

Här finns ofta ett stort antal faktorer som är intressanta att kolla på och som är relaterade till varandra; politik, ekonomi, geografi, sociala faktorer, ekologi, etniska och religiösa faktorer etc. Vilka är de viktigaste nationella och internationella aktörerna? Har Sverige någon relation till länderna inblandade i konflikterna? Är Förenta nationerna inblandade någonstans i länderna?

 

Ni ska belysa vilka konsekvenser konflikten får för individen, grupper, samhället i stort och naturen på kort och lång sikt. Här kan man fråga sig hur konflikternas bakomliggande faktorer påverkar konsekvenserna på olika sätt.

 

Ni ska även koppla dessa konflikter till de teorier för internationella konflikter som vi jobbade med förra veckan. D V S det liberalistiska perspektivet, realismen och det konstruktivistiska perspektivet. Kan ni applicera någon av teorierna på er konflikt? Varför? Varför inte? Pröva alla teorier på er konflikt.

Slutligen ställs ni inför frågan: Hur ska man lösa konflikten? Finns det ett givet lösningsalternativ? Om ja, varför används inte detta i så fall? Om nej, varför finns ingen enkel lösning på problemet? Vad finner eleverna själva för lösningar på konflikterna? Vem är det som har makt att lösa problemet och med vilka medel kan konflikten lösas? Hur påverkar lösningarna situationen för individen och samhället?

 

Under arbetets gång behöver ni applicera källkritik och ifrågasätta olika källors rapportering utifrån relevans och tillförlitlighet.

 

Lycka till! // Hans