hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Idrottens etik och moral

Kategori: Religion

Vad har din förening för etisk värdegrund och handlingsplan? Vilken etisk modell/modeller utgår man ifrån inom din förening, på vilket sätt (regel/plikt-etik, konsekvensetik, avsikts/sinnelagsetik)? Finns det en konflikt mellan regel (etik) och handling (moral) och varför?

 

Välj två av nedan givna ämnen.

·      Föräldrars roll

·      Dopning

·      Toppning/petning

·      Värdegrunden samtalsklimat i omklädningsrum

 

När?: Intro v. 11 (filmdiskussion) Arbete v. 11-13. Inlämning och redovisning v. 14. 

 

Inlämningsuppgift in fredag v. 14. 800-1000 ord ca i ”essäform” enligt ordningen nedan.  

1.     Vad är föreningens mål och riktlinjer, varför?

2.     Kolla av hur det ser ut i föreningen vad gäller dessa frågor? (kan vara via intervju el. dyl.)

3.     Diskutera/analysera/tolka utfallet utifrån dina egna tankar och åsikter.

 

Betygsmål

 

E
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder
 då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna.

 

C
Eleven diskuterar utförligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument i frågorna.

 

A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.

 

Kommentera inlägget här: