hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Fördjupning rasismens historia

Kategori: Historia

Uppgiften är att du ska fördjupa dig inom ett av nedanstående ämnen inom rasism. Observera att det är din lärare som anger ditt ämne.
 
1. Jim Crow-lagarna och lite medborgarrättskamp
David, Gustav, Evelina, Sebbe, Linus, Jesper, Höken
 
2. Apartheid och ANC
Elin, Sandra, Jamie, Markus, Jens, Martin, Ali
 
3. Nationalismen och kopplingen till dagens rasism
Lovisa, Lisa, Victor, Linus, Alle, Jonas, Rebecca
 
4. Rasism och rasbiologi i Sverige, samer, sterilisering
Jimale, Emma, Niklas, Robin, Åström, Lina, Ludvig
 
5. Kolonialism/imperialism
Järvinen, Prince, Ebba, Malin, Lucas, William
 
Omfång: 2-3 sidor text, storlek 12.
 
Ha med en källförteckning över de källor ni använder er av. Markera vid citat.
 
Inlämning och muntligt seminarium
 
Redovisning Fördjupningen kommer dels att redovisas genom att ni lämnar in er skrivna text och dels via ett muntligt seminarium. Självklart förväntas ni fördjupa er på ett sätt så att ni kan sätta in er fördjupning i ett större sammanhang. Ni ska kunna förstå de andras ämnen och koppla samman det med ert ämne! Inför seminariet kan ni ha en skriftlig sammanfattning av ert ämne med er.

Inför seminariet kan ni ha en skriftlig sammanfattning av ert ämne med er.

Seminariet är torsdagen den 20/11 och er rapport/fördjupning ska vara inne senast fredagen den 21/11

Ni ska skicka in via URKUND, hans1.andersson.wgy@analys.urkund.se 

Länktips

Apartheid och ANC p3-dokumentär

Det svenska rasbiologiska institutet 

Imperialism på historia123

Tvångssteriliseringarna

Nationalismen på historia123

Rasism och svensk rasism på Levande historia

Amerikanska raslagar (Jim Crow) på populärhistoria

Nationalism på populärhistoria

Mer nationalism på populärhistoria

Svensk kolonialism/rasism

Det moderna projektet (rasbiologi mm) på historia2 

Kompendium rasism och rasbilogi

 
Kunskapskrav
 
Betyget E
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
 
Betyget C
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
 
Betyget A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Kommentera inlägget här: