hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Hemtenta

Kategori: Samhällskunskap

1) Din uppgift i juridik (lag & rätt);

·         Gör en handlingsplan för att minska antalet brott som sker i Sverige!

Få med begrepp som;

Polisens uppgifter

Brottstrappan

Orsaker till brott på samhällsnivå och individnivå

Konsekvenser av hög brottslighet

Påföljder efter domen

 

2) Din uppgift i samhällets ekonomi;

·         Gör en handlingsplan för att minska arbetslösheten bland unga i Sverige!

Få med begrepp som;

Orsaker till arbetslöshet

Konsekvenser av hög arbetslöshet

Produktionsfaktorer

Ekonomisk tillväxt

Konjunkturer (hög- och lågkonjunkturer)

 

Skriv era "svar" sammanhängande och tydligt på det sätt som passar dig bäst. Tänk på att språket är viktigt för helheten! Maila in till din lärare senast fredag 25/5 klockan 23.59!!

hans1.andersson@skola.vasteras.se

ann-christine.thomson@skola.vasteras.se