hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Antikens Grekland

Kategori: Historia

Jag vill att ni utifrån boken (s. 22-33) svarar på följande frågor:

 

Ò  Vilka orsaker kan du finna till att grekerna fick stor makt?

Ò  Vilka konsekvenser fick grekernas storhetstid för oss idag?

Ò  Var och varför grundade grekerna kolonier (stadsstater)?

Ò  Förklara begreppet slavekonomi!

Ò  Förklara ingående skillnaden mellan stadsstaterna Aten och Sparta!

Ò  Varför blev det många konflikter mellan grekerna och perserna?

Ò  Varför bröts den grekiska maktställningen?

Ò  Jämför situationen för kvinnorna i Aten respektive Sparta!

Ò  Vad innebär begreppet ”hellenism”?

Ò  Förklara hur den 20-årige Alexander (den store) lyckades skapa ett världsherravälde och en hellenistisk kultur!

 

Kommentera inlägget här: