hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Samhälle 3 globaliseringsuppgift

Kategori: Samhällskunskap

Vad ska ni göra?

Undersök ”ert” ämne kopplat till globaliseringen. Hur ser det ut nu? Vilka utmaningar finns det i framtiden? Vad säger statistiken? (Gapminder mm…) Koppla till ekonomisk, kulturell och politisk globalisering.

 

Grupp 1 – Kvinnors roll i den globaliserade världen

Hur påverkas kvinnor av globaliseringen? Innebär globalisering en bättre jämställdhet?

http://www.kollega.se/globalisering-bade-hot-och-mojlighet-varldens-kvinnor

 

Grupp2 – Utbildning och globalisering

Vad innebär globaliseringen för skola/utbildning i världen i Sverige? Står vi inför nya utmaningar?

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/05/e595a251.pdf

 

Grupp 3 – Fattigdom och fördelning i en globaliserad värld

http://people.su.se/~jvlac/pop_pub/Vlachos_growth_globkom.pdf

Är globaliseringen bra för de fattiga eller ökar klyftorna?

 

Grupp 4 – Globalisering och hälsa/folkhälsa

http://www.svd.se/kultur/understrecket/globaliseringen-har-varldshalsan-i-sitt-grepp_215881.svd

Vad innebär globaliseringen för hälsa och folkhälsan?

 

Grupp 5 – Globalisering och miljöutmaningen

http://globaliseringsbloggen.wordpress.com/2010/12/21/globaliseringens-paverkan-pa-miljon/

På vilket sätt påverkar globaliseringen miljön? Hur ser man på framtiden?

 

 

Hur ska det göras?

Ni får ett givet ämne i gruppen och samarbetar men varje elev lämnar in enskilt via mail. Uppgiften mailas in till hans1.andersson@skola.vasteras.se under v.8. 
Tänk på att skriva tydligt och strukturerat, gärna efter gymnasiearbetesmodellen, samt att ange källor. 

 

När ska det göras?

v. 6 - v.7 eget/grupparbete

v. 8 redovisning och seminarium

 

Länkar mm

www.gapminder.org

http://globalis.se

Kommentera inlägget här: