hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Historia A fördjupning medeltiden

Kategori: Historia

Grupp 1. Korstågen

 

Aiste,  Victor, Jonas, Elin, Robin

 

Grupp 2. Kyrkans roll och spanska inkvisitionen

 

Rasmus, Evelin, Oscar,  Nicklas, Sami

 

Grupp 3. Sverige – När Sverige blev Sverige

 

Filip, Veronica, Malin, Gustav, Alexander

 

Grupp 4. Folkvandringar

 

Lina, Jonathan, David, Jesper, Soren

Inför provet tisdag v. 7

Kategori: Historia

Se till att ha koll på epokerna. Vad är en epok? Vilka epoker finns det och vilka är de viktigaste? Rita upp en tidslinje så att du behärskar den stora historien.

Frågor Rom

Kategori: Historia

1. Vilka orsaker kan du finna till att romarriket blev så stort/framgångsrikt?
2. Förklara orsakerna till romarrikets undergång?
3. Vilka konsekvenser fick romarrikets sammanbrott?
4. Vilka var etruskerna?
5. Förklara skillnaden mellan patricier och plebejer!
6. Vem var Hannibal och vad gjorde honom känd?
7. Vad blev resultatet av alla krig romarna deltog i?
8. Vem var Julius Caesar?
9. I och med Octavianus gick romarriket in i den s.k. kejsartiden. Vad innebär det?
10. När var romarriket som störst? Rita en enkel karta!
11. Hur delas romarriket upp efter Theodosius död år 395 e.Kr.
12. Vad kan du säga om staden Konstantinopel?