hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Fördjupning kyrkor inom kristendomen

Kategori: Religion

Uppgiften är att ni i av mig givna basgrupper ska fördjupa er inom den valda församlingen/kyrkan och genomföra en muntlig redovisning med valfria tekniska hjälpmedel (fillm, pp mm). Jag uppmanar/uppmuntrar er att ta kontakt  med "er" församling och boka tid för intervju, studiebesök eller liknande.
 
Lämpliga frågor att utgå ifrån när ni studerar kan vara: Hur stor är församlingen, vad gör ni, vad gör er speciella mm.
 
 
Redovisningen kommer att genomföras i grupp men ni ska INDIVIDUELLT lämna in en sammanfattande rapport om er fördjupning. 
 
Redovisningen ska göras på lektionen v. 12. Ni får 15-20 minuter till ert förfogande. Rapporten ska lämnas in senast fredag v. 12. 

Sammanfattning judendomen idr10a

Kategori: Religion

Länk till corkboard: https://corkboard.me/8Yt1MTXUOe
 
Svar på frågorna
 1. Abraham sluter ett förbund med gud som lovar att om ni gör som jag säger välsignar jag er. Om ni ställer upp och följer guds bud. 
 2. Sionismen kämpade för att bilda en judisk stat.
 3. Makt ock Pengar. Största problemet är hur staten Israel bildades när USA blev beskyddare. Väldigt lite religion.
 4. Antisemitism är emot judar. Judeförföljelse, har existerat i mer än 1000 år. Det hänger ihop med kristendomen att man är emot judendomen.  
 5. För att de ska följa reglerna för att annars välsignar gud inte folket. Det finns mycket regler för att de säger mycket om vad man inte ska göra. De är där för att göra det lätt att förstå hur man ska agera.
 6. Messiastanken handlar om att någon messias ska komma och skapa fred på jorden, näst intill en gudomlig person. Innom kristendommen är Jesus messias. Nu börjar man fundera på om messias kan finnas i alla.
 7. Tyskland, Polen, Ryssland, USA och Israel (41%).
 8. I en ortodox familj är kvinnans jobb att sköta hemmet, köket och barn.
 9. Bra mitzva: 13 år för pojkar  Bat mitzva: 12 år för tjejer. Nästan som kristen konfermation. Judendomsk myndighetsdag.
 10.  Begravningen ska ske så snart som möjligt efter att man dött. Får inte ske på en helig dag, sabbath. Lägger den döde med fötterna mot israel. Begraver ofta hela kroppen.
 11. Sabbathen är mellan fredag kväll-lördag. Sabbathen är en vilodag. Man går till synagogan för att be eller eller gudstjänst.
 12. Kosher: kött och mjölk får inte blandas. Inget griskött, skaldjur, man tömmer köttet på blod.

Sammanfattning judendomen idr10b

Kategori: Religion

Länk till corkboard: https://corkboard.me/Z9PRwYWFpj
 
Svar på frågorna från klassen
 1. Gud slöt ett förbund med israeliterna. Gud lovade att skydda folket om de följde hans regler. 
 2. Sionismen - nationalistisk rörelse från 1800-talet som ville återinföra en judisk stat.
 3. Makt, pengar, inflytande och lite religion. 
 4. Antisemitism = judeförföljelse. Progromer. 
 5. Reglerna finns för att folket ska vara förebilder. Ju fler regler, desto mindre konflikter uppkommer. Ska ej kunna misstolkas. 
 6. Messiastanken - Tron på att någon en dag ska komma med världsfreden, rädda folket. Enligt judendomen är Jesus inte Messias. 
 7. Israel (41%), Polen, Tyskland, Ryssland, USA. - Europa, Nordamerika. 
 8. Kvinnans uppgift är att städa, laga mat, ta hand om barnen. Kvinnorna lever förtryckta och är i beroendeställning av mannen. 
 9. Bar Mitzvah - Pojkar 13 år. religiöst myndig. Judisk "motsvarighet" till konfirmation. Bat mitzvah - flickor, 12 år. 
 10. Den judiska begravningen ska ske så fort som möjligt efter dödsfallet. Får dock ej ske på en helgdag eller sabbat. 
 11. Sabbaten, fredag kväll- lördag kväll. Vilodag. Varken djur eller människor får arbeta. Gå till synagogan. 
 12. Kosher är judarnas matregler. Tillexempel får inte kött blandas med mjölk. Vid slakten så tömmer man först djuret på blod, därefter styckas djuret på traditionellt vis. Griskött och skaldjur anses som orent och äts ej.