hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Grupparbete konflikt

Kategori: Allmänt

Vecka 12: Arbeta med en aktuell konflikt (säkerhetspolitik.se - världskartan)

 

Basgrupperna fördjupar sig i en aktuell konflikt. Kom överens i samråd med grupperna efter att gemensamt ha kollat in sidan och de 30-talet olika pågående konflikterna.

 

Vecka 13: Grupparbete tisdag, redovisning torsag (gärna med PP, filmklipp - lite konstruktivt…).

 

Här finns ofta ett stort antal faktorer som är intressanta att kolla på och som är relaterade till varandra; politik, ekonomi, geografi, sociala faktorer, ekologi, etniska och religiösa faktorer etc. Vilka är de viktigaste nationella och internationella aktörerna? Har Sverige någon relation till länderna inblandade i konflikterna? Är Förenta nationerna inblandade någonstans i länderna?

 

Ni ska belysa vilka konsekvenser konflikten får för individen, grupper, samhället i stort och naturen på kort och lång sikt. Här kan man fråga sig hur konflikternas bakomliggande faktorer påverkar konsekvenserna på olika sätt.

 

Ni ska även koppla dessa konflikter till de teorier för internationella konflikter som vi jobbade med förra veckan. D V S det liberalistiska perspektivet, realismen och det konstruktivistiska perspektivet. Kan ni applicera någon av teorierna på er konflikt? Varför? Varför inte? Pröva alla teorier på er konflikt.

Slutligen ställs ni inför frågan: Hur ska man lösa konflikten? Finns det ett givet lösningsalternativ? Om ja, varför används inte detta i så fall? Om nej, varför finns ingen enkel lösning på problemet? Vad finner eleverna själva för lösningar på konflikterna? Vem är det som har makt att lösa problemet och med vilka medel kan konflikten lösas? Hur påverkar lösningarna situationen för individen och samhället?

 

Under arbetets gång behöver ni applicera källkritik och ifrågasätta olika källors rapportering utifrån relevans och tillförlitlighet.

 

Lycka till! // Hans

Idrottens etik och moral

Kategori: Religion

Vad har din förening för etisk värdegrund och handlingsplan? Vilken etisk modell/modeller utgår man ifrån inom din förening, på vilket sätt (regel/plikt-etik, konsekvensetik, avsikts/sinnelagsetik)? Finns det en konflikt mellan regel (etik) och handling (moral) och varför?

 

Välj två av nedan givna ämnen.

·      Föräldrars roll

·      Dopning

·      Toppning/petning

·      Värdegrunden samtalsklimat i omklädningsrum

 

När?: Intro v. 11 (filmdiskussion) Arbete v. 11-13. Inlämning och redovisning v. 14. 

 

Inlämningsuppgift in fredag v. 14. 800-1000 ord ca i ”essäform” enligt ordningen nedan.  

1.     Vad är föreningens mål och riktlinjer, varför?

2.     Kolla av hur det ser ut i föreningen vad gäller dessa frågor? (kan vara via intervju el. dyl.)

3.     Diskutera/analysera/tolka utfallet utifrån dina egna tankar och åsikter.

 

Betygsmål

 

E
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder
 då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna.

 

C
Eleven diskuterar utförligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument i frågorna.

 

A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.

 

Grupper religionssemniarium

Kategori: Religion

8.00  Sara R  Hampus, David Ahlin, Linnea Sten, Kim Angerfelt, Wictor Palmgren

 

8.30 Matilda  Hugo, Jonas Claesson, Micaela Sjöberg, Emelie Björklund, Carl Rejdemark

  

9.00  Ninos  Adam, Gustav Ferngren, Ronja Söderkvist, Erik Söderstedt, Felicia Stenholt

  

9.30  Ellen  Matilda, Andreas Gunnahr, Julia Lundin, Josefin Zackrisson

 

10.30 E-D Jakob   Anton N  Johannes  Isac

 

11.00 William  Sotiria, Markus Gynt, Johannes Owusu, Emil Eliasson, Tobias Nyberg

 

11.30  Måns   Anton E, Erik Niklasson, Christoffer Sjöö, Simon Johansson

 

12.00 Martin, Henrik Lindekvist, Ola Stokke, Hanna Juhlin, Sofia Wiskirchen