hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Hemtenta revolutionerna sa13c

Kategori: Historia

  • Beskriv olika orsaker till amerikanska, franska och industriella revolutionen.
  • Ge exempel på händelser under de tre revolutionerna som du motiverar varför du tycker är viktiga.
  • Beskriv olika konsekvenser som de tre revolutionerna gav, både på kort som lång sikt
 
  • Reflektera kring varför en revolution uppstår och vad de kan ge för konsekvenser för olika individer, grupper och samhällen i stort. Dra gärna slutsatser mellan de tre revolutionerna vi fördjupat oss i.
 
  • Ange de källor du använt i slutet av arbetet 
  • Skriv 4 – 10 A4-sidor Calibri storlek 11.
  • Inlämning på mail senast söndag 2/11 kl.23:59! hans1.andersson.wgy@analys.urkund.se
 

Revolutionerna

Kategori: Historia

Grupparbete medeltiden sa13c

Kategori: Historia

 
1. Vad innebär folkvandringstiden?
2. Vad innebär begreppet feodalism?
3. Beskriv kyrkans roll under medeltiden.
4. Vad hände i norden under medeltiden?
5. Berätta om korstågen.
6. Berätta om digerdöden.
 
Länkar mm
 
 
Redovisning på torsdag 10.15.