hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

De mänskliga rättigheterna sa13c

Kategori: Allmänt

Dead man walking diskussion sa13c

Kategori: Samhällskunskap

I filmen skildras det etiska och moraliska såväl som klassmässiga aspekterna på att staten tar liv.

Eftersnack, analys och reflektion:

 1. Är straffet – avrättning tillräckligt för det brott han har gjort? Finns det något alternativ som ni kan tänka er istället? 
 1. Men han hade tagit droger när han utförde brottet. Han visste ju inte vad han gjorde, är inte det förmildrande omständigheter? 
 1. ”Hur ser ni på anstaltens behandling av honom den sista tiden och speciellt det sista dygnet? Varför agerar de som de gör?” 
 1. Tror ni att han ångrade sig någon gång?
 1. Om han istället hade blivit dömd att sitta av tid och kommit ut, hade han varit en bättre människa då?
 1. Syster Helen ville att han skulle erkänna det han gjort, varför var det så viktigt?
 1. Numret han tatuerat i armen, vad var det bra för?
 1. Varför får ingen röra vid honom?
 1. Sista måltiden – vad skulle ni välja?
 1. Tycker ni att det är ett värdigt sätt att dö på?
 1. Kommer hans bröder att lära sig något av att veta att deras storebror blivit avrättad?
 2. Vad tycker ni om dödsstraff? 
 3. Vilka mänskliga rättigheter tycker ni är intressanta i detta sammanhang? 

 

Hemtenta revolutionerna sa12b

Kategori: Historia

 1. Beskriv olika orsaker till amerikanska, franska och industriella revolutionen.
 2. Ge exempel på händelser under de tre revolutionerna som du motiverar varför du tycker är viktiga.
 3. Beskriv olika konsekvenser som de tre revolutionerna gav, både på kort som lång sikt
 4. Reflektera kring varför en revolution uppstår och vad de kan ge för konsekvenser för olika individer, grupper och samhällen i stort. Dra gärna slutsatser mellan de tre revolutionerna vi fördjupat oss i.

 

·        Skriv 4 – 10 A4-sidor Calibri storlek 11.

·        Inlämning på mail senast söndag 20/10 kl.23:59! hans1.andersson.wgy@analys.urkund.se

 

Glöm inte att ange källor i slutet av er text samt att vid citat så gäller fotnötter!!!

Här finns länken till Historia2

 

Här finns powerpointsen: Ind. rev.         Am.+Fr. rev.