hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Judendomen

Kategori: Religion

 
 
Instuderingsfrågor

1. Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig?

2. Vem var Moses, och vad gjorde han?

3. Judarna kallas ”förbundsfolket”. Vad innebär det? Förklara innebörden.

4. Judar nämner inte gärna Guds namn. Vad säger man istället?

5. Vem är Messias?

6. Vad är sabbat?

7. Vad kallas tillåten mat inom judendomen? Ge exempel på några matregler!

8. Vem är jude? (Alltså: hur är man och hur kan man bli jude?)

9. Vilka olika judiska inriktningar finns det? Skriv kortfattat om varje.

10. Vad heter de viktigaste judiska skrifterna och vad innehåller de?

11. Vad heter den lokal där judiska gudstjänster firas?

12. Hur går en begravning till inom judendomen?

13. Hur ser man på döden inom judendomen?

14. Vad är antisemitism?

15. Vad menas med diaspora?

16. Vad innebär en bar/bat mitzva?

Epoker och Antiken

Kategori: Historia

 
Frågor till filmen Gladiator
  • Vad är en gladiator och hur blev man det?
  •  När utspelar sig filmen?
  •  Hur styrs romarriket under perioden?
  •  Hur stort var Rom geografiskt sett?
  •  Vilka geografiska platser kan man härleda i filmen?
  •  Ta reda på fakta om de personer som förekommer i filmen.
  •  Vilken religion utövas?
  •  Ta reda på mer om romarrikets sönderfall.
  •  Uppgift. Jämför filmen med verkligheten
  •  Anser du att spelfilmer typ ”Gladiator” kan lära oss om historiens händelser och skeenden? Varför?
Skicka in svaren i basgrupperna på kommentarsfältet. 

Religion intro

Kategori: Religion

1. Förklara begreppen ateist, agnostiker, troende, naturreligiös och ödestroende. Vilket sätt att tänka liknar mest ditt eget? Förklara hur du tänker och varför du tänker som du gör.

2. Är Sverige ett kristet land? Är du kristen? Motivera dina svar.

3. Vad menas med sekularisering? Kan du ge exempel som visar att vi lever i ett sekulariserat land?

4. Vad innebär knapphetsteorin? Kan du ge något exempel på områden där den gäller för dig?

5. Förklara teodicéproblemet med egna ord. Hur ställer du dig i frågan?

6. Hur har religionen i Sverige förändrats de sista 200 åren? Vilka kyrkor och samfund känner du till i det område där du bor?

7. När fyller kyrkan någon funktion i dagens samhälle? Motivera

8. Vad menas med att människor är privatreligiösa? Förklara med dina egna ord.

9. Hur eller på vilka sätt kan man tillhöra en religion?