hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Samhälle 3 globaliseringsuppgift

Kategori: Samhällskunskap

Vad ska ni göra?

Undersök ”ert” ämne kopplat till globaliseringen. Hur ser det ut nu? Vilka utmaningar finns det i framtiden? Vad säger statistiken? (Gapminder mm…) Koppla till ekonomisk, kulturell och politisk globalisering.

 

Grupp 1 – Kvinnors roll i den globaliserade världen

Hur påverkas kvinnor av globaliseringen? Innebär globalisering en bättre jämställdhet?

http://www.kollega.se/globalisering-bade-hot-och-mojlighet-varldens-kvinnor

 

Grupp2 – Utbildning och globalisering

Vad innebär globaliseringen för skola/utbildning i världen i Sverige? Står vi inför nya utmaningar?

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/05/e595a251.pdf

 

Grupp 3 – Fattigdom och fördelning i en globaliserad värld

http://people.su.se/~jvlac/pop_pub/Vlachos_growth_globkom.pdf

Är globaliseringen bra för de fattiga eller ökar klyftorna?

 

Grupp 4 – Globalisering och hälsa/folkhälsa

http://www.svd.se/kultur/understrecket/globaliseringen-har-varldshalsan-i-sitt-grepp_215881.svd

Vad innebär globaliseringen för hälsa och folkhälsan?

 

Grupp 5 – Globalisering och miljöutmaningen

http://globaliseringsbloggen.wordpress.com/2010/12/21/globaliseringens-paverkan-pa-miljon/

På vilket sätt påverkar globaliseringen miljön? Hur ser man på framtiden?

 

 

Hur ska det göras?

Ni får ett givet ämne i gruppen och samarbetar men varje elev lämnar in enskilt via mail. Uppgiften mailas in till hans1.andersson@skola.vasteras.se under v.8. 
Tänk på att skriva tydligt och strukturerat, gärna efter gymnasiearbetesmodellen, samt att ange källor. 

 

När ska det göras?

v. 6 - v.7 eget/grupparbete

v. 8 redovisning och seminarium

 

Länkar mm

www.gapminder.org

http://globalis.se

Samhällskunskap 3

Kategori: Samhällskunskap

Frågor att besvara och jobba med i gruppen: 
 

1.  Vilka är för- och nackdelarna när fler samhällen blir mång- eller interkulturella?

2.  Vilka ”aktörer” finns på den globala marknaden? Vilka kan styra utvecklingen?

3.  Inom sporten (t.ex. fotboll) kommer spelare från olika länder till en klubb. Var de är födda eller hur de ser ut spelar ingen roll. När Paris möter Barcelona, ska det inte vara P mot B?

4.  Behöver vi en ”världsregering”?

5.  Behöver vi en ”världspolis”?

6.  Innebär det med globalisering och en öppnare värld att det blir lättare för fattiga människor att fly till rika länder?

7.  Ska t.ex. polska arbetare ha samma lön som svenska om de arbetar i Sverige?

8.  Skulle det vara bra om världens ledare kom överens om att ta bort alla tullar och handelshinder?

9.  Innebär USA:s dominans inom mode, film, musik och trender att vi – medvetet eller omedvetet – lägger oss till med amerikanska värderingar? Vad skiljer amerikanska från svenska värderingar?

10.  Håller det på att skapas en global kultur?

11.  Dagens teknik (IT) bryr sig inte om landsgränser eller politiska system. Vad innebär det för framtiden och t.ex. demokratiseringen i världen?

12.  Har vi en ”digital klyfta” i världen mellan fattiga och rika? Hur ser det ut i Sverige med den digitala klyftan?

13.  Hur blir det med globaliseringen i framtiden? Blir den färdig, tar den slut?

14.  Vilka är vinnarna, vilka är förlorarna i den globaliserade världen?

15.  Ska vi släppa globaliseringen fri (anarki/marknaden får styra helt), eller ska vi styra den med t.ex. regler, bistånd, skatter?

16.  Vad är rättvisa? Finns olika perspektiv på begreppet rättvisa?

17.  Skapar globaliseringen grogrund för terrorism?

Nyreligiösa rörelser

Kategori: Religion

Material att läsa om nyreligiösa rörelser

Tid: v. 4-10

v. 4-6: Basgruppsarbete

v. 7-8: Tvärgruppsarbete

v. 10: Seminarium onsdag, anmäl tider 8.00-12.30.

Arbetsgång: Basgruppsarbete i givna grupper, tvärgruppsarbete, seminarium

 

Examination: Seminarium v.10

 

Ämnen

1.     Rörelser med rötter i de abrahamitiska religionerna, t ex Jehovas vittnen, Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga, Scientologirörelsen. Medlemmar: Felicia, Josefin, Erik N, Gustav, Johannes, Marcus G

2.     Rörelser med rötter i Hinduismen, t ex ISKCON/Hare Krishnarörelsen. Medlemmar: Micaela, Sofia, Calle, Ronja, Jonas

3.     Rörelser med rötter i ockultism, t ex Satanism, Dragon Rouge. Medlemmar, Laken, David, Linnea, Emil, Eric S

4.     Rörelser med förkristen anknytning, t ex Forn Sed, Wicca. Medlemmar: Hanna, Ola, Julia, Kim, Andreas G, 

5.     New Agerörelsen, t ex TM mm. Medlemmar: Simon, Tobbe, Emelie, Henrik, Wictor P

 

Frågor att fokusera på i arbetet kring er rörelse

·      Vilka är de?

·      Hur syns de/jobbar i samhället?

·      Vad anser de om aktuella samhällsfrågor? (Abort, kvinnans ställning, HBTQ, synen på skola/utbildning, miljöfrågor m fl)

·      Hur skiljer sig rörelsen från (de dominerande)övriga världsreligionerna?

 

Mål och kunskapskrav

E

Eleven kan översiktligt redogöra för och
analysera några religioner, nyreligiösa strömningar
och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I
sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för hur religioner
och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

C
Eleven kan utförligt
redogöra för och
 analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument. Vidare kan eleven utförligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.