hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Juridik sa13c

Kategori: Samhällskunskap

·      Sök på nätet och diskutera i basgruppen vilka brott (i Sverige) ni anser är värst och varför. Argumentera och gör en topp 5-lista!

·       Läs och diskutera det som står kring invandrare och brottslighet. Vad stämmer och varför finns åsikterna?

·       Stämmer ”brottstrappan” överens med er bild av verkligheten?

·       Vad är skillnaden mellan tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen?

·       Beskriv vägen från brott till fängelse t ex.

 

Diskutera följande

1.     Fler poliser leder till minskad brottslighet.

2.     Brott är en klassfråga.

3.     Våldsbrott är värre än ekonomisk brottslighet.

 

Vad anser ni vara det viktigaste för samhället att göra med en brottsling? Rangordna och argumentera!

1.     Skydda övriga samhället från brottslingar.

2.     Vårda och anpassa den dömde till ett ”normalt” liv.

3.     Statuera exempel så att andra eller den dömde ej ska göra samma brott.

4.     Straffa den dömde.

5.     Ge offret eller de anhöriga hämnd.

 

Länkar 

http://www.regeringen.se/sb/d/17468

https://lagen.nu

http://www.lagrummet.se

Brottstrappan

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr82010-Argang76/Invandrare-och-brottslighet--myter-och-statistik/

 

Första, andra och kalla kriget SA12b

Kategori: Historia

EU-fördjupning sa13c

Kategori: Samhällskunskap

Jobba i basgrupper – en skriftlig rapport med källor ska lämnas in.

Frågor att besvara

1.     I Romfördraget upprättade sex av EU:s nuvarande medlemsstater en tullunion. Vad innebar det?

2.     Vad bestämdes i huvudsak i Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget respektive Nicefördraget?

3.     Ange några av kommissionens viktigaste uppgifter.

4.     Europaparlamentet har medbeslutanderätt i vissa frågor? Vad innebär det?

5.     Vilken är skillnaden mellan överstatliga och mellanstatliga beslut?

6.     Vad innebär den fria rörligheten inom EU:s gränser?

7.     Vad krävs för att en stat ska kunna bli medlem av EU?

8.     Vilka är EMU:s fem konvergenskriterier?

9.     Ge exempel på vad som menas med EU:s demokratiska underskott.

 

Välj 3 av nedanstående frågor och besvara tillsammans  

 

1. Ange för och emot EU, vilka argument för och emot diskuteras i Sverige och internationellt? Motivera och ta ställning i gruppen!

 

2. Ange för och emot EMU. Vilka är de viktigaste argumenten för respektive ja- och nejsidan i debatten inför EMU-folkomröstningen i Sverige? Använde sig borgerliga och socialistiska ja-sägare av samma argument? Hur var det med nej-sägarna? Motivera och ta ställning i gruppen.

 

3. Hur stort kan EU bli? Vilka för- och respektive nackdelar kan ni se med ett utvidgat EU? Var går gränsen för antalet medlemsstater? Motivera och ta ställning i gruppen.

 

4. Titta på Grekland och situationen där och gör en sammanfattning av läget. Vad gör EU – är det tillräckligt eller behöver de göra mer? På vilket sätt har EU påverkats av Greklands kris? Motivera och ta ställning i gruppen.

 

5. Turkiet är ett kandidatland för medlemskap i EU. Titta på vad som krävs för att en stat ska gå med i EU och se hur det går för Turkiet.  Uppfyller de kriterierna? Motivera och ta ställning i gruppen.

 

6. Snushärvan i EU fortsätter. EU-kommissionären John Dalli blev av med sitt arbete efter mutskandal. Gör en sammanfattning av bakgrund/händelse. Vad tycker EU om svensk snusförsäljning? Hur har Sverige försökt att påverka i frågan? Hur har skandalen påverkat EU? Motivera och ta ställning i gruppen.

 

Tips på källor om EU

http://europa.eu/index_sv.htm

http://www.eu-upplysningen.se/