hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Konspirationer

Kategori: Allmänt, Samhällskunskap

 • Vilka vanliga konspirationsteorier finns det?
 • Vilka tror på konspirationsteorier?
 • Varför finns det konspirationsteorier?
 • Vilken tror ni på och varför?
 • Läs om konspirationsteorier och kring exmplet 9/11 här

Medeltiden

Kategori: Allmänt, Historia

Tema Folkmord

Kategori: Samhällskunskap

 1. Vad är och vad innebär folkmordskonventionen?
 2. Vad är ett folkmord?
 3. Vems är ansvaret för folkmordet i Rwanda 1994?
 4. Beskriv skillnaden mellan folkgrupperna i Rwanda?
 5. Redogör för vägen till folkmordet (varningssignaler, utestängning, statsledarnas roll, propaganda, identifiering, paramilitära grupper, avväpning, fysisk segregation, folkmordet, förnekelse av folkmord, regional destabilisering)
 6. Varför brast reaktionen från omvärlden så uppenbart?
 7. Vad gav passitiviteten för konsekvenser?
 8. Hur ser framtiden ut för folket i Rwanda?
 9. Studera ett folkmord närmare. Använd mallen för folkmord!
Kolla extra kring kriterier mm här