hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Gruppuppgift politik

Kategori: Samhällskunskap

Denna uppgift syftar till att ni ska få bra kolla dels på dagens svenska politiska partier samt komma Västerås lokala politik närmre. Gör följande tillsammans med din grupp:

 

1. Utgå från höger- vänsterskalan och gör en sammanställning av de svenska riksdagspartiernas hjärtefrågor (viktig frågor som säger mycket om hur partiet tänker), ca 3-5 st. Försök också att kortfattat förklara vad partiet står för.

 

2. Gör en undersökning kring Västerås lokala politiska frågor. Undersök vad som diskuteras just nu. Vilka är det som regerar? Vilka är i opposition? Vad tycker de olika grupperna i de olika frågorna? Hitta minst 3 frågor som ni tittar extra på, gärna något som påverkar ungdomar eller idrotten i Västerås.

 

3. Fördjupa er i ett parti som ni läser på kring historia, medlemsantal, ungdomspartier, politik, framtid, mm. Grupp 1 har m. Grupp 2 fp. Grupp 3 s. Grupp 4 mp. Grupp 5 c.

 

4. Se till att ni är riktigt pålästa kring alla partiers olika poltik. Vad skulle t ex en moderat tycka om att höja skatterna mm. Detta gör att ni är maximalt förberedda på debatten som kommer v. 7. Där kommer ni att tvingas ta ställning för ett parti i olika frågor.

 

5. Sammanfatta det ni gjort och maila in till Anci och Hans senast torsdag 9/2.

Frågor till filmen Gladiator

Kategori: Historia

Ò   Vad är en gladiator och hur blev man det?

Ò   När utspelar sig filmen?

Ò   Hur styrs romarriket under perioden?

Ò   Hur stort var Rom geografiskt sett?

Ò   Vilka geografiska platser kan man härleda i filmen?

Ò   Ta reda på fakta om de personer som förekommer i filmen.

Ò   Vilken religion utövas?

Ò   Ta reda på mer om romarrikets sönderfall.

Ò   Uppgift. Jämför filmen med verkligheten

Ò   Anser du att spelfilmer typ ”Gladiator” kan lära oss om historiens händelser och skeenden? Varför?

Antikens Grekland

Kategori: Historia

Jag vill att ni utifrån boken (s. 22-33) svarar på följande frågor:

 

Ò  Vilka orsaker kan du finna till att grekerna fick stor makt?

Ò  Vilka konsekvenser fick grekernas storhetstid för oss idag?

Ò  Var och varför grundade grekerna kolonier (stadsstater)?

Ò  Förklara begreppet slavekonomi!

Ò  Förklara ingående skillnaden mellan stadsstaterna Aten och Sparta!

Ò  Varför blev det många konflikter mellan grekerna och perserna?

Ò  Varför bröts den grekiska maktställningen?

Ò  Jämför situationen för kvinnorna i Aten respektive Sparta!

Ò  Vad innebär begreppet ”hellenism”?

Ò  Förklara hur den 20-årige Alexander (den store) lyckades skapa ett världsherravälde och en hellenistisk kultur!