hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Lag och rätt

Kategori: Samhällskunskap

Gör följande själv nu direkt efter provet!!!

·         Läs i boken (eller på nätet, sök på brott i Sverige) och diskutera i basgruppen vilka brott ni anser är värst och varför. Om ni känner till andra brott som ni tycker är värre – ta med dem! Argumentera och gör en topp 5-lista!

·         Läs och diskutera det som står kring invandrare och brottslighet (sök på nätet). Varför är det så? Stämmer ”brottstrappan” överens med er bild av verkligheten?

·         Vad är skillnaden mellan tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen?

·         Beskriv vägen från brott till fängelse eller annan påföljd.

 

Diskutera följande i er basgrupp på måndag:

1.       Fler poliser leder till minskad brottslighet.

2.       Brott är en klassfråga.

3.       Våldsbrott är värre än ekonomisk brottslighet.

 

Vad anser ni vara det viktigaste för samhället att göra med en brottsling? Rangordna och argumentera!

1.       Skydda övriga samhället från brottslingar.

2.       Vårda och anpassa den dömde till ett ”normalt” liv.

3.       Statuera exempel så att andra eller den dömde ej ska göra samma brott.

4.       Straffa den dömde.

5.       Ge offret eller de anhöriga hämnd.

Till er hjälp finns en juridisk ordlista:
Juridisk ordlista

Sidor i böckerna som är användbara: Reflex: s. 212-231. Samhällskunskap 1a1: s. 111-121
Kommentera inlägget här: