hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Människohandel

Kategori: Samhällskunskap


Logga in på www.manskligarattigheter.gov.se

Gå till rubriken Tema: Människohandel.

(se dokumentarkiv, sökord Människohandel)

Svara på följande frågor:

·        Vad är människohandel?

·        Var förekommer människohandel?

·        Vilka är offer för detta fenomen?

·        Hur många offer kommer till Sverige varje år?

·        Vilka fredsfrämjande insatser mot människohandel görs?

·        Vilka regionala samarbeten mot människohandel finns idag?

·        Hur ska vi kunna motverka människohandel effektivt?

KOMMENTARER:

 • Josefine,Emelie,Anton,Pontus,Emil säger:
  2012-03-12 | 14:55:31

  Människohandel

  • Människohandel är prostitutionsmarknader där män kan och vill sälja och köpa kvinnor och barn för att utnyttja dem sexuellt. Människohandlarna skickar kvinnor och barn från länder i söder till länder i norr och från öst till väst – där efterfrågan från köparna är störst.

  • Människohandel förekommer från öst till väst, och från länder i söder till norr. Alltså runt om i hela världen.

  • Dem som utsätts för människohandel är främst kvinnor och barn i fattiga länder, där inga märker att dem försvinner. Men det kan även förekomma i rikare länder, men det är vanligast att det förekommer i fattiga länder.

  • Enligt Rikskriminalpolisens rapport för 2003 kommer 400–600 kvinnor varje år till Sverige som offer för människohandel för sexuella ända¬mål. Det har förmodligen ökat sen 2003, men det var då.

  • FN har uppskattat att organiserade brottsnätverk och andra kriminella grupper tjänar cirka sju miljarder dollar varje år på handeln med människor, merparten för sexuella ändamål. Förenta Nationerna uppskattar att upp till fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dessa utnyttjas sexuellt och prostitueras.

  • Inget samhälle som försvarar juridisk, politisk, ekonomisk och social jämställdhet mellan kvinnor och män kan acceptera att vissa kvinnor, flickor och pojkar betraktas som en form av varor som kan köpas och säljas. Alltså, alla länder ”ska” hjälpas åt att vara emot människohandel, men ändå förhindras det inte.

  • Det kommer tråkigt nog aldrig att gå att få bort människohandel helt, men vi kan självklart förbättra läget genom att sätta upp olika regler mot människohandel. Får man starkare straff inom människohandeln blir det kanske lättare att motverka det. Det finns organisationer som arbetar mot människohandel, och ger pengar till fattiga länder så att de inte behöver ta den kanske absolut ”sista” utvägen. Det är aldrig någonting man väljer människohandel, oftast blir man lurad in till det. Man kanske har det svårt inom familjen och ser inte en annan utväg, man kan ha blivit lovad något helt annat, men personerna som håller i ”människohandeln” lurar dem. Vi kan försöka att minska Oftast så vet dem i fattiga länderna vilka som håller i människohandeln, men är för rädda för att berätta och dela med sig av informationen. Då kan man ge den personen/personerna någonting i gengält, som ett bevis på att dem inte kan bli skadade eller råka illa ut pga av informationen.

 • Patrik T, Hanna, Wictor, Johanna, Calle, Maja säger:
  2012-03-12 | 15:16:28

  Människohandel

  • Vad är människohandel? – Människohandel innebär att man säljer och köper framförallt kvinnor och barn för användning inom prostitution. Förutom prostitution och andra allvarliga former av sexuellt utnyttjande kan människohandelns offer också utsät¬tas för tvångsarbete, slaveri, träldom eller för organhandel samt andra former av utnyttjande.

  • Var förekommer människohandel? – Människohandel förekommer i hela världen. Det förekommer oftast att handlare från länder i söder skickar till länder i norr och från öst till väst – där efterfrågan från köparna är störst.

  • Vilka är offer för detta fenomen? – De som oftast blir utsatta är kvinnor och barn i fattiga länder. Det är dock vanligt att de förekommer i de rikare länderna också.

  • Hur många offer kommer till Sverige varje år? – Ungefär 400 – 600 kvinnor kommer till Sverige varje år som offer för människohandel. En stor del utav dem är barn och kommer oftast från Baltikum, Östeuropa och Ryssland.

  • Vilka fredsfrämjande insatser mot människohandel görs? – För att bekämpa detta måste man arbeta med de bakomliggande orsakerna. Som kan vara att bekämpa efterfrågan på en marknad. Kan också vara bekämpa fattigdom, utanförskap och konflikter i många länder som gör att människor luras in i detta.

  • Vilka regionala samarbeten mot människohandling finns idag? – 2003 startades ett samarbete mellan de åtta länderna i Norden och Baltikum för att arbeta mot människohandel.

  • Hur ska vi kunna motverka människohandel effektivt? – Människohandel kommer aldrig kunna stoppas helt och hållet. Men genom att informera ungdomar runt om i världen med hjälp av t.ex. broschyrer så kan man nå ut till de flesta och på så sätt få fler att förstå och veta om vad människohandel innebär. Det krävs också att b.la stora företag bidrar med pengar för att kunna hålla igång hela proceduren.

 • Viktor, Jonathan, Emil b, Ida och Elina säger:
  2012-03-12 | 15:24:55

  Människohandel

  Handel med människor är inte nytt utan har förekommit väldigt länge och håller fortfarande på. Det är för det mesta barn och kvinnor som råkar illa ut, dom säljs och köps inom länder och över gränser. Dom utnyttjas sexuellt och som tvångsarbetare, slaveri, träldom eller för organhandel. Även som andra former av utnyttjande.

  Upp till fyra miljoner människor är offer till människohandel varje år, 400-600 av dom kommer till Sverige. Dom 400-600 är offer för sexuella ända-mål och dom flesta av dom är under 18 år, alltså fortfarande barn. Dom kommer oftast från Baltikum, Östeuropa eller Ryssland.

  För att förhindra människohandeln i Sverige så har vi en lagstiftning som förbjuder både sexköp och människohandel, denna lagstiftning gäller också militär och civil personal om de skulle begå brott när de ingår i utlandsstyrkan.

  Sveriges utvecklingsarbete är inriktat på fattigdomsbekämpning. Dom tror att människohandeln kan ses som en konsekvens av fattigdom. Alltså att man ska bekämpa fattigdomens orsaker. Dålig tillväxt, ojämn resursfördelning, social otrygghet samt brist på jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter.  Hur vi ska göra för att förhindra människohandeln är att dom som säljer människor ska få ett hårdare straff och att det finns människor som arbetar bara för att hitta och hålla koll på dom som håller på med människohandel.

 • Kim, Simon, Oscar, Andreas, Natalie, Dennis säger:
  2012-03-12 | 15:25:40

  1. Vad är människohandel?

  När man behandlar människor som om de vore varor. Tillexempel slavar, prostituerade, organhandling osv.

  2. Var förekommer människohandel?

  Över hela världen men framförallt ifrån de fattiga U-länderna. Vissa I-länder som ex. Ryssland.

  3. Vilka är offer för detta fenomen?

  Framför allt kvinnor runt 15-20 års ålder. Även fattiga människor.

  4. Hur många offer kommer till Sverige varje år?

  Vår faktakälla som är skriven 2003 säger 400-600 kvinnor per år.

  5. Vilka fredsfrämjande insatser mot människohandel görs/ Vilka regionala samarbeten mot människohandel finns idag?

  FN har en planläggning angående förebyggande av sexuella övergrepp. Vi i Sverige har en nolltolerans som innebär att om en svensk soldat i utlandstjänst begår en våldtäkt eller övergrepp ska han bli straffad som om han hade gjort det i Sverige. Man har bedrivit samarbete mellan norden och Baltikum med att bekämpa människohandel sedan 2003.

  6. Hur ska vi kunna motverka människohandel effektivt?

  Genom en högre levnadsstandard däribland bättre utbildning. Man måste gå till botten med problemet och stoppa själva ligorna.

 • tobias, luKas, Zara , Isac, felicia och Patrick säger:
  2012-03-12 | 15:29:42

  Människohandel

  Människohandel består av flera komponenter, rekrytering, transport, samt motagande av offret. Det sker genom tvång, bedrägeri, vilseledande, eller av någon annan sårbar situation.

  Människohandel(trafficking) förekommer framförallt i Afrika, Asien, Baltikum och i latin Amerika.

  Det är oftast kvinnor och barn som råkar ut för detta, de säljs som sexslavar, arbetskraft, barn soldater.

  Enligt en rapport, från rikskriminalpolisen 2003 så kommer det in ungefär 400-600 kvinnor till Sverige, som offer för människohandel(trafficking).

  FN och medlemstaterna har ett gemensamt ansvar, de utarbetar en strategi för att förhindra denna typen av sexuella övergrepp och utnyttjanden. De svenska soldaterna genomgår grundläggande utbildningar, i det omfattas även prostitution samt människohandel.

  Inom norden och Baltikum, så bedrivs det ett aktivt samarbete för att bekämpa människohandel. Efter att det samarbetet bildades mot människohandel, så har flera initiativ tagits och genomfört olika aktiviteter. I strävan efter att utöka samarbetet mot människohandel i de Nordiska och Baltiska länderna.

  Det måste bli mycket hårdare straff mot hallickar (de som äger sexslavarna) och torskar (de som köper sex). sedan tycker vi att man ska ge polisen och militären bättre utbildning, så att de kan spåra upp dessa människohandlare.

Kommentera inlägget här: