hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Samhällsekonomi

Kategori: Samhällskunskap

Begrepp

·         Marknad – utbud – efterfrågan

·         BNP, HDI

·         Konjunkturer – inflation – ek. kris – tillväxt

·         Arbetslöshet

·         Staten – riksbanken – styrränta

·         Offentlig sektor – privat sektor

·         Marknadsekonomi – planekonomi

 

Diskussionsfrågor

·         Arbetslöshet – hur löser man det? (Staten? Privata företag? Individen?)

·         Vilka är nackdelarna med BNP? Vad är fördelen med HDI?

·         Varför hamnar samhället alltid i olika konjunkturer (kriser)? Är det alltid fördelaktigt med ekonomisk tillväxt, vilka nackdelar finns det med det?

·         Hur ska vi få större ekonomisk tillväxt i Sverige i dagsläget?

·         Varför fungerar inte enbart planekonomi?

Kommentera inlägget här: