hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Uppgift roman

Kategori: Samhällskunskap

Du skall reflektera kring hur ”din lästa” roman och kursen samhällskunskap hänger samman.

 

Det som vi vill att ni skall ha med i er uppsats är:

 

·        Bokens titel, författare, årtal

·        en kort sammanfattning kring bokens tema (kort recension)

·        Ta ut 2 händelser ur din bok som du tydligt kan binda samman med kursen samhällskunskap. (referera eller citera) utveckla dina tankar med hjälp av din nyvunna kunskap kontra boken.

 

Ca 200-400 ord.

Inlämning senast måndagen den 21/5

Via mejl eller en kopia i handen.

Mvh

Anki och Hans

Kommentera inlägget här: