hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Religion intro

Kategori: Religion

1. Förklara begreppen ateist, agnostiker, troende, naturreligiös och ödestroende. Vilket sätt att tänka liknar mest ditt eget? Förklara hur du tänker och varför du tänker som du gör.

2. Är Sverige ett kristet land? Är du kristen? Motivera dina svar.

3. Vad menas med sekularisering? Kan du ge exempel som visar att vi lever i ett sekulariserat land?

4. Vad innebär knapphetsteorin? Kan du ge något exempel på områden där den gäller för dig?

5. Förklara teodicéproblemet med egna ord. Hur ställer du dig i frågan?

6. Hur har religionen i Sverige förändrats de sista 200 åren? Vilka kyrkor och samfund känner du till i det område där du bor?

7. När fyller kyrkan någon funktion i dagens samhälle? Motivera

8. Vad menas med att människor är privatreligiösa? Förklara med dina egna ord.

9. Hur eller på vilka sätt kan man tillhöra en religion?

KOMMENTARER:

 • Julia, Vera, Ida, Emilia, Maja säger:
  2013-08-27 | 13:40:55

  Ateist: Ateister påstår att gud/gudar inte existerar.
  Agnostiker: Agnostiker säger att dem inte kan veta om det finns någon gud eller inte.
  Troende: En troende är någon som verkligen utövar sin religion.
  Naturreligion: En religion som dyrkar naturen, bland annat tror de att vissa personer kan prata med heliga andar i naturen och på så vis förmedla kunskap till övriga medlemmar i stammen.
  Ödestroende: En ödestroende person är någon som tror att ödet styr ens liv.

  2. Sverige är ett kristet land i grunden, men med takt med invandringen ökat har även folket i landet blivit mångkulturellt. De festa svenskar i landet är kristna men anser sig inte vara troende. Vi anser oss som kristna då vi alla är döpta och lever i ett land där man utövar kristna traditioner och ceremonier. Men ingen av oss är troende.

 • Anonym säger:
  2013-08-27 | 13:41:14

  Pontus,Jonathan,Alex L, Daniel.

  1. ateist= förnekar all tro. Tror på vad som går att bevisa, vetenskapligt.
  agnostiker= Mellan troende och ateister. Tror att det kan finnas något större, är dock inte troende.
  Naturreligös=Dyrkar naturen i någon form t.ex. jorden, himlakroppar, djur och växter.
  Ödestroende= Tror på ett oundvikligt öde.

  vi är troligen agnostiker, ingen är särskilt aktiva religöst, dock utför vi de "stora" kristna ceremonierna/traditionerna och har en tro om att något större möjligtvis existerar.

  2.Sverige är till grunden ett kristet land, nu för tiden finns det folk som har en annan tro dock så firar man fortfarande kristna traditioner som t.ex. julafton (dock har dessa tappat deras "riktiga" syfte). Som vi skrev i fråga 1, så är vi agnostiker d.v.s. ej religiöst aktiva. Vi firar dock kristna högtider.
  3 Det är en process där t.ex. staten inte baserar sina lagar på religion utan är neutral i trosfrågor.
  Det finns inga lagar som tvingar individer till att ddyrka/utföra religionsbundna saker. Vi kommer dock inte på något specifikt.
  4. Det är en teori som beskriver ett problem där jordens befolkning har obegränsade önskemål i en värld av begränsade resurser. Exempel på knapphetsteorin kan vara

 • Carl Rejdemark, Kim Angerlfelt, Jonathan sehlin, Victor Jansson, Emil Berglund, Anderas ’’Masen’’ Eriksson säger:
  2013-08-28 | 13:44:32

  1. Ateist är när man inte tror på någon gud.
  Agnostiker är blandning mellan troende och ateister. Man tror på nånting större än sig själv.
  Naturreligös är när man avgudar naturen i någon form t.ex. jorden, djur och växter.
  Ödestroende är när man tror att öde är en väg.

  vi är agnostiker eftersom vi tror på nått en vet inte vad

  2. JA! vi är döpta men inte troende.

  3. Det är regeringen inte stänger ute någon religion utan är neutral i trosfrågor.
  Det finns inga lagar som tvingar individer till att dyrka/utföra religionsbundna saker.

  4. Det är en teori som formar ett problem där befolkning på jorden bara vill ha mer och mer av världens resurser. Pengar.

  5. Om gud är god och allsmäktig hur kan det då finnas ondska, sjukdomar m.m. Är själva frågan i teodicéproblemet. Vi tror att så länge religion är inblandat så kommer det finns konflikter.

  6. Kyrkorna i dagens samhälle har inte lika mycket makt som för 200 år sedan. Domkyrkan, lundbykyrka, Giddekyrkan, badelundakyrka,

  7. Bröllop, dop, begravningar.

  8. Man går sin egen väg.

  9. Man kan ansöka om att få gå med i en religion, även konventera. Fysiskt och psykiskt.


 • SA11C Elina,Maja,Ida, Fine och Zara säger:
  2013-08-28 | 13:51:21

  1. Ateist är när man inte tror på någon/ några gud/gudar. De tror på det som är bevisat vetenskapligt. Agnostiker: är när man tror på en högre makt, men inte någon specifik. Naturreligiös: när man tror på jorden. Såsom växter, djur, naturen och himlakroppar. Ödestroende: det är när dom tror att ödet är det som styr deras liv. Troende: när man är med i en religion och lever efter dess regler och tro.
  2. Sverige är ett sekulärt land med starka socialistiska humanistiska influenser. Kristendomen är en tro. Alla vi är kristna men inte troende, alla lever dock efter traditionerna som finns inom kristendomen.
  3a. sekularisering menas med att en stat inte baserar sina lagar/regler på en religion utan är neutrala i trosfrågor.
  3b. Kan du ge exempel som visar att vi lever i ett sekulariserat land?: vårat land anses vara en hög grad sekulariserat samhälle fast att en stor del att folket fortfarande tillhör kyrkan enligt en undersökning så var det 46% av 1000 telefonister som trodde på att det fanns en högre makt och 13% att det fanns en gud.

  4. Det är en teori där resurserna är begränsade och det kommer aldrig finnas tillräckligt med tillexempel land, mat och vatten då människor är giriga och vill ha mer än vad de behöver. Om vi jämför Sverige med Afrika så har vi mer än vad vi behöver medans dom i Afrika får kämpa för att överleva.

  5.Teodicéproblemet bygger på två förutsättningar och dem är:
  1. Gud är god – alltså Gud vill göra gott
  2. Gud är allsmäktig – alltså Gud kan göra gott
  Eftersom att Gud är god och bara vill gott blir det genast ett problem när olika religioner har sina olika regler. Vissa anser att det är rätt att slå sina barn inom ”sin” religion, medan andra anser att Gud är god och skulle aldrig vela att människan gör sådant. Men det är olika från tro till tro så att säga.
  6. Kyrkan skildes från staten och har blivit mer eget och har inte samma makt som förut. Tillexempel så förut gick alla till kyrkan på söndagar och nu är det frivilligt och det är väldigt få som är aktiva i sina församlingar.

  7. I Göteborg utförs olika arbeten i den svenska kyrkans frivilligarbetare. De kan tex hjälpa till med konfirmandledare, barnverksamhet, köksverksamhet, kyrkvärdar mm..
  Kyrkans jourtjänst fungerar som en krisjour dit 20 000 göteborgare i nöd ringer varje år och då möts av intresserade medmänniskor, utvalda och utbildade för uppgiften. Jourtelefonen bemannas av frivilliga medarbetare som utan ersättning gör en bra insats. Till stöd har de anställd personal,
  De kan hjälpa gömda flyktingar. De hjälper olika personer som inte får vara i den vanliga sjukvården med läkemedel mm.
  8. privatreligiösa är när man tror på något ”eget” så som en högre makt, eller söker frid på ett speciellt ställe. Så man lever efter egna regler kan man säga.

  9. Tillexempel i Sverige blir man automatiskt kristen då man föds av två svenska föräldrar, om man sen vill byta religion kan man alltid gå ur sin kyrka och söka sig till en annan om ens uppfattning om tron skulle förändras.

 • Tobias, Wictor, Emil E, Patrick, Simon, Dennis säger:
  2013-08-28 | 13:59:07

  Religion intro
  1. Ateister är folk som tar all slags avstånd ifrån religioner, och är så långt ifrån troende som man kan bli.
  Agnostiker är varken troende eller ateister för enligt dom kan man inte vara säker, dom tror endast på sånt som är veteskapligt bevisat.
  Troende är en religiös person som tror på en religion, och även bara tror på någonting.
  Naturreligiösa tillhör en mindre sammanhållande religion som framför allt dyrkar naturen, till exempel som djur och växter.
  Ödestroende är som det låter, dem tror på ödet.
  Det bästa en ödesdyrkare kan hoppas på är att man under sitt liv fullföljer sitt öde som det var tänkt, då uppgår man i den stora väven. Annars återföds man och får leva om samma eländiga liv tills man är värdig nog för väven. Ödesdyrkare bränner inte upp sina kroppar eftersom deras tråd till väven då skulle brännas upp.

  2. Ja Sverige är ett kristet land. Vi lever efter kristna högtider och traditioner bland annat.

  3. Statens lagar baseras inte på någon religion utan dem är neutrala.

  4. Den innebär att människor alltid söker eller önskar det man inte har eller det man har brist på. Lever man i ett land med svält värderar man mat mycket högre än vad vi kanske gör i vårt land, har man lite pengar värderar man pengar högt. Enligt den teorin har sekulariseringen gjort så att vi lider brist på religion, eller andlighet, i vårt land och vi har därför på senare år kommit att sakna just det i våra liv.

  5. Behandlar problemet med att förklara Guds existens - närmare bestämt hur Gud kan vara både god och allsmäktig - när det finns ondska och lidande. Ett förslag till lösning på teodicéproblemet kallas en teodicé. För att man över huvud taget skall kunna tala om teodicé förutsätts Guds existens, liksom det ondas. Om den ena eller andra tas bort, förekommer inte längre något problem.

  6. Kristendomen är fortfarande den stora religionen i Sverige, och svenska kyrkan är den största. Men det finns en mängd olika kristna kyrkor och samfund i vårt land utöver svenska kyrkan. Några är till exempel Jehovas Vittnen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga (mormonerna), Livets Ord och Pingstkyrkan. Men idag lever också många religioner vid sidan av kristendomen. Världsreligionerna judendom, islam, hindusim, buddhism och sikhism lever parallellt med kristendomen, liksom många andra samfund som t.ex. bahai. Många söker dock andlighet utanför de organiserade religionerna och exempelvis new age är ett begrepp som innefattar tankar om healing, övernaturlighet, astrologi, energier, tarotkort och liknande.

  7. Det beror på hur stor sekulariseringen är, det vill säga hur mycket religionen spelar in på samhället. Ett exempel som man kan stöta på är när man vill begrava sig. Den visar sig på många olika vis men framförallt i våra handlingar. Det kan vara alltifrån att man väljer att bosätta sig med enbart andra kristna, vilket skapar segregering till att matvaruhandlarna utökar sitt äggförråd inför påsk.

  8. När man skapar sig en ”egen tro” som till exempel kan vara influerad utav andra religioner. Man uttrycker sig oftast i att ”man tror på någon högre makt”. Den är individuell och man är mitt emellan ateist och att vara hängivet religiös. Väldigt många är privatreligiösa och om att vara ”privatreligiös” skulle klassas som en religion så skulle väldigt många tillhöra den.

  9. Du kan tillhöra en religion på det vis som många gör i Sverige det vill säga på pappret. När man föds så blir man ”stämplad” till den religion som ens föräldrar tror på eller den som råder i landet. Eller så tillhör du en religion ”personligt” och kallar dig till exempel kristen.

 • Anonym säger:
  2013-08-28 | 14:00:19

  Religion intro:
  1. Ateist - Avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter. Och att deras frågor inte alltid går att besvara. Finns ingen existens mot gud.
  Agnostiker – är oftast att man inte är säker på om det finns en gud eller inte, eller att man inte har tagit ställning
  Troende – En person som är troende är en person som tror på en viss religion eller en idé. Man är ofta väldigt religiös
  Naturreligiös – En mindre sammanhållande religion, även kallad skrift lös religion. Man tro på något gudomligt eller övernaturligt i naturen, och det är som en kraft eller energi som finns i allt i naturen.
  Ödestroende – Man kan tro att ödet bestämmer vad som kommer att ske i människornas liv, och att vi kanske har ett förutbestämt öde när vi redan födds.

  Vi liknar mest och tänker mest att vi är lika agnostiker eftersom det inte finns något bevis om guds existens.
  2. Sveriges religion är kristendomen, men vi har även mycket andra religionen då är ett mångkulturellt land. Det är svårt att säga om vi i gruppen är kristna. Alla 3 är döpta och medlemmar i svenska kyrkan men ingen är troende.
  3. Sekularisering betyder att våran stat inte bestämmer lagar på någon religion i huvudlaget. Exempel: därför att vi slutar be, och sjunga psalmsånger i skolan, och det är socialdemokraterna som bestämde de och därför kan man säga att det var dom som sekulariserade Sverige
  4. Knapphetsteorin – människor är mer sökande efter det man inte har eller haft, alltså beroende över det vi inte har, därför har vi i Sverige börjat söka efter det på senare år för att vi har bris på det
  5. Teorieceproblemet – om det finns en god gud som styr, bestämmer och kan påverka allt som sker i världen, varför låter han då små oskyldiga barn svälta?.
  6. Det har tillkommit många nya religioner och samfund, det har liksom utvecklat sig. Dom kyrkor och samfund vi känner till är Jehovas, pingstkyrkan, domkyrkan, katolska kyrkor m.m.
  7. Kyrkan fyller sin funktion vid högtider, evenemang, välgörenhet så som begravning, lucia, bröllop, julafton, dop.
  8. Privatreligions – man bildar sin egna uppfattning fast man fortfarande tror på något, precis som kristna tror på Jesus.
  9. Man söker medlemskap och tror på de.
  Emelie, Hanna, Felicia

Kommentera inlägget här: