hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Rasismens historia sa12b

Kategori: Historia

Fördjupning Rasismens historia

Uppgiften är att du ska fördjupa dig inom ett av nedanstående ämnen inom rasism. Observera att det är din lärare som anger ditt ämne.

1.     Jim Crow-lagarna och lite medborgarrättskamp

Nasrin, Sebbe, Hannes, Morgan, Anton G, Emma S, Anna

2.     Apartheid och ANC

Isabell, Line, Emil, Amanda, Mathias, Richard, Oskar

3.     Nationalismen och kopplingen till dagens rasism

Jessica, Maja, Evelina, Fabian, Philip, Jakob

4.     Rasism och rasbiologi i Sverige, samer, sterilisering

Stina, Kevin, Matilda, Axel, Albin, Andreas

5.     Kolonialism/imperialism 

Douglas, Linn, Emelie, Felix, William, Malin

 

Omfång: 3-4 sidor text, storlek 12. Ha med en källförteckning över de källor ni använder er av. Markera vid citat.

Inlämning och muntligt seminarium

Redovisning

Fördjupningen kommer dels att redovisas genom att ni lämnar in er skrivna text och dels via ett muntligt seminarium.  Självklart förväntas ni fördjupa er på ett sätt så att ni kan sätta in er fördjupning i ett större sammanhang.  Ni ska kunna förstå de andras ämnen och koppla samman det med ert ämne!

Inför seminariet kan ni ha en skriftlig sammanfattning av ert ämne med er.

Seminariet är onsdagen den 20/11 och err rapport/fördjupning ska vara inne senast fredagen den 22/11. Ni ska skicka in via URKUND, hans1.andersson.wgy@analys.urkund.se 

Länktips

Apartheid och ANC p3-dokumentär

Det svenska rasbiologiska institutet 

Imperialism på historia123

Tvångssteriliseringarna

Nationalismen på historia123

Rasism och svensk rasism på Levande historia

Amerikanska raslagar (Jim Crow) på populärhistoria

Nationalism på populärhistoria

Mer nationalism på populärhistoria

Svensk kolonialism/rasism

Det moderna projektet (rasbiologi mm) på historia2 

Kompendium rasism och rasbilogi

Kommentera inlägget här: