hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Diskussionsuppgift MR sa13c

Kategori: Allmänt

Diskussionsfrågor – mänskliga rättigheter

 

·      Rätten till liv:

 När börjar liv?

Börjar liv vid befruktningen eller först vid födelsen?

Det står inte angivet i FN:s allmänna förklaring eller i konventionerna p.g.a. att staterna inte kunde komma överens om det. Tidpunkten för när liv börjar har konsekvensen för t.ex. abort.

När slutar liv?

När hjärtat slutat slå eller när hjärnan slutar fungera?

I Sverige slutar liv när en person har blivit förklarad hjärndöd. 

 

·      Rätten att gifta sig med vem man vill:

 Har man i Sverige rätt att gifta sig med precis vem man vill? Diskutera vilka man inte får gifta sig med.

Man får t.ex. inte gifta sig med omyndiga under 18 år, inte med sina föräldrar eller syskon och bara med en i taget.

 

·      Rätten till tillfredsställande levnadsstandard:

Hur är förhållandena i Sverige? Får alla den trygghet man har rätt till? Finns det människor som har hamnat utanför välfärdssamhället?

 

·      Rätten till utbildning

http://www.youtube.com/watch?v=1YYGF7H1Nlg (1h14min, men kolla lite snabbt)

Vad krävs det för att varenda unge ska få utbildning? FN:s initiativ för flickors utbildning har som mål att alla flickor ska ha lika rätt till utbildning. Målet ska nås år 2015. ”Utbildning, för varenda unge” ger en inblick i arbetet mot det målet.

Vi får följa flickor som inte går i skolan, flickor som börjar skolan och flickor som kämpar för att stanna kvar i skolan.

 

·       Rätten till hälsa

Hur ser arbetet ut i Sverige för att förbättra människors hälsa? Har alla människor i Sverige lika rätt till en god hälsa? Hur ser arbetet ut på global nivå för att främja människors hälsa?

Det finns ett starkt samband mellan minskad fattigdom och satsningar på hälsa. En god hälsa är också en förutsättning för att kunna förbättra sina livsvillkor

Kommentera inlägget här: