hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Inför prov religion sa11c

Kategori: Religion

Hej! 
 
Här samlar jag alla pp och texter som finns inför provet onsdag v.41. 
 
 
 
 
 
Svar på instuderingsfrågor till judendomen

1 Han var stamfader till Judendomen och Islam, så han var viktig för det religionerna. 
2. Mose var en pojke som sattes i vassen i en korg för att inte bli dödad av Egypten och Faraos folk. Han befriade senare hebréerna och ledde dem ut ur Egypten. 
3. Enligt judarna så är dem utvalda av gud, deras uppgift på jorden är att vara guds förebild. Det var dem som skulle sammanföra allt folk och bli enat. 4. Dem säger Adonai, elohim. 
5. Messias betyder ”den utvalde”, enligt judarna så har inte deras messias kommit ännu och enligt kristendomen så var det Jesus. Messias uppgift är att komma till Jorden i guds ställe och sprida kärlek och fred. En mänsklig ledare. 
6. Sabbat är den judiska vilodagen då man i familjen samlas varje vecka för att äta mat och läsa ur toran. Sabbaten börjar vid solens nedgång på fredagen och avslutas då solen går ned på lördagskvällen. 
7. Maten kallas Kosher. Troende judar äter inte fläskkött, kattkött, hundkött, blodmat eller skaldjur. Man blandar aldrig död och liv. Man blandar alltså inte köttet från ett djur med en mejeriprodukt. Man har också speciella tallrikar för kött. Köttet slaktas enligt judisk sed, kosher, och slakten måste utföras av en godkänd slaktare, som ofta står under tillsyn av en rabbin. 
8. Antingen föds man av en judisk mor eller så konverterar man till judendomen. Enligt de traditionella judiska lagarna är den jude, som är född av en judisk mor eller som konverterat till judendomen i enlighet med den judiska lagen (ger tzedek). Alla huvudinriktningar inom judendomen är idag öppna för uppriktiga konvertiter. Enligt reformjudendom och liberal judendom anser man att den judiska lagen, Halacha, inte är bindande när det kommer till att definiera vem som är jude. Dessa former av judendom accepterar ett barn som jude oavsett vem av föräldern som har det judiska ursprunget i familjen. 
9. Det finns tre olika judiska inriktningar. Ortodoxa judar • Ortodoxa judar försöker följa så många som möjligt av de 613 reg- lerna. • Ortodoxa judar försöker följa de judiska matreglerna och äter exem- pelvis inte fläskkött eller skaldjur. • Under gudstjänsten sitter kvinnorna på läktaren och männen i den nedre delen av synagogan. • Bland de ortodoxa finns grupper som är mer eller mindra ortodoxa. Den grupp som allra hårdast håller på traditionen kallas ultraorto- doxa. Dessa finner man bland annat i Israel och New York. Konservativa judar • Konservativa judar följer vissa matregler men inte alla. • I synagogan kan män och kvinnor sitta tillsammans på den högra sidan, till exempel gifta par. Men på den vänstra sidan av synagogan sitter enbart män, och på läktaren sitter kvinnor och barn. Liberala judar • Liberala judar följer sällan de gamla matreglerna. De menar att reg- lerna var anpassade till en tid som inte finns mer. Nu kan vi förvara mat bättre, och därför fyller inte reglerna samma funktion längre. • I de liberala synagogorna sitter män och kvinnor tillsammans. Sekulariserade judar Ibland talar man om en fjärde grupp av judar: de sekulariserade ju- darna. Med sekulariserad menas människor som sällan går till guds- tjänster, men som ändå kanske tror eller är tveksamma. 
10. Vad heter den viktigaste judiska skrifterna och vad innehåller de? Dessa återfinns främst i två skrifter. Den första av dessa är det Gamla Testamentet, den judiska Bibeln. Viktigast där i är de fem moseböckerna eller Torah, lagen, som judarna kallar dem. De fem moseböckerna är de som lägger grunden till den judiska religionen och är också utan tvekan de grymmaste böckerna i det Gamla Testamentet. Den andra källan till den judiska religionen är Talmud. Talmud är en tolkning av de äldre skrifterna som judiska rabbiner, präster, har gjort genom tiderna. Talmud är i sig mycket avslöjande eftersom där också avslöjas hur de judiska prästerna valt att tolka sina andra skrifter. 
11. Vad heter den lokal där judiska gudstjänster firas? Lokalen kallas synagogan. 
12, KRIAH: Barnen till den avlidne ska ha en reva på vänster arm, medan de övriga sörjande ska ha en reva i klädesplagget på höger arm. 
VAKA: Före begravningen kallas den sörjande för onén. Han eller hon är då befriad från många religiösa bud. Det är tradition att man som anhörig är befinner sig runt om den avlidne. 
SVEPNING: Man ”tvagar” den avlidne, sedan klär man den i en enkel vit klädsel, för att sen läggas i en kista som är i endast trä, för metall betyder krig inom judendom. 
BEGRAVNINGEN: Begravningen ska ske så fort som möjligt och man brukar inte ha blommor, men det kan förekomma i samband med att kistan sänks till jorden. 
SHIVA: Shiva är veckan som kommer efter begravningen, man jobbar inte, de tre dagliga gudstjänsterna hålls i den avlidnes hem, speglarna är täckta av lakan/dukar, man sitter på golvet för att visa att man sörjer samt att man går i strumplästen som ett tecken på sorg. 
KADDISH: Under elva månaders tid efter dödsfallet säger de sörjande kaddish-bönen vid varje gudstjänst. 
JAHRZEIT: Jahrzeit (årsdagen av dödsfallet, räknat efter den judiska kalendern). Dagen tar sin början kvällen före. Man tänder ett 24-timmarsljus eller en särskild lampa. De sörjande läser på Jahrzeit-dagen Kaddish under de tre dagliga gudstjänsterna. Det krävs alltid minjan (tio judiska män) för att man skall kunna läsa kaddish. 
13, Döden har en viktig plats i det judiska tänkandet. Människans tillfälliga vandring på jorden är en förberedelse inför den kommande världen. Judarna tror att själen fortfarande lever efter det att kroppen har förvandlats till stoft. Judendomen ger heller inte livet efter detta något exakt innehåll eller någon exakt form. Livet efter detta indelas inte i en himmel och ett helvete. Judendomen känner inte till begreppet evig fördömelse. Grundtanken är att livet fortsätter efter döden i något slags nytt tillstånd, uppståndelsen och paradiset. Din tro och gärningarna i denna värld inverkar på det kommande livet Däremot funderar en jude inte på hur han skall belönas eller hur han bestraffas efter döden. 
14, Antisemitism är religiös förföljelse och utgör ett hatbrott riktat mot judar, diskriminering av judar, fientlighet mot judar och fördomar gentemot judar. 
15. Med det menas det att (ursprungligen) judarna inte hade något riktigt hem utan fick bo på olika platser i världen. 
16. Den judiska konfirmationen

 

KOMMENTARER:

  • Tonny säger:
    2014-02-20 | 00:22:46

    Hur har ni fått Abrams och Sarais son, Ismael, till att ha varit islams skapare?

    Finns inga belägg för det alls. Det är rena fantasierna.

Kommentera inlägget här: