hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Inför prov religion sa11d

Kategori: Religion

Hej! 
 
Här samlar jag alla pp och texter som finns inför provet tisdag v.41. 
 
 
 
 
 
Gruppernas svar på instuderingsfrågorna kring judendomen

1. Han var de Abrahamistiska religionernas stamfader. Han är viktig för Islam, Kristendom och Judendomen. 
2. Han var ledare för hebréerna, det var han som ledde judarna till Jerusalem. Det var Mose som la grund till dagens judendom. 
3. Guds utvalda folk. De ska vara levande exempel på hur man ska leva så att människor ser gud, en förebild ungefär. 
4. Adonai 
5. De väntar på den dagen då världen får en frälsare. 
6. Det är en dag då man vilar, läser toran, eller går till synagogan. Inget arbete utförs alltså under denna dag(lördagar). 
7. Kosher, viss mat måste slaktas och ätas på visst sätt, t.ex. inget fläsk får ätas. Man får inte dricka mjölk och äta kött, då räknas man som oren. 
8. En som har konverterat till judendom, eller har en judisk mor. 
9. Ortodoxa, liberala och konservativa. 
Ortodoxa: de är mest traditionella judarna, de försöker följa de 613 reglerna. 
Konservativa: högtiderna är viktiga, en jude som vill bevara det gamla. 
Liberala: de liberala judarna anpassar sig till samhället. 
10. Toran. Det innehåller texter om hur judarna ska leva. 
11. Synagogan. 
12. Hela processen pågår i ett år, även kallat ett sorgeår. Man gör en reva i klädesplaget som man har på sig. Varje gäst släpper ner 3 skopor jord i graven. 
13. Döden är viktigt för det judiska folket. När människan har gjort klart sin vandring på jorden så förbereder man sig inför den kommande världen. 
14. Man kan säga att det är en hatgrupp mot judar. 
15. Det är en grupp som lever i förskingring, att det tvångsbor utanför sitt land. 
16. Man uppnår myndighetsåldern, man går från pojke till man detta är vid 13 års ålder. 
Du går från flicka till kvinna. Du har din bat mitzva när du blir 12 år gammal. Detta är för de anser att flickor blir mognare tidigare än pojkar. 

1. Abraham betyder folkets fader och det är just vad han är. Enligt judendomen, kristendomen och Islam är han religionernas stamfader. Han levde för 4000 år sedan. 
2. Moses var en hebreisk religiös ledare. Moses mor la Moses i floden Nilen, eftersom att alla hebreiska pojkar hade beordrats att bli dödade av faraons fru. Faraons fru hittade Moses i floden och istället för att döda honom så adopterade hon Moses, där av hans storhet. Det var Moses som skrev Torah. Han mottog de 10 budorden av gud. 
3. Att de slöt ett avtal med gud, det innebär att de måste följa alla guds regler. 
4. Judar kallar Gud för Herren. 
5. Frälsaren, alla väntar på att han ska komma och göra jorden till det fredsrike och paradis det var i början av skapelsen. 
6. Judarnas motsvarighet till våra söndagar. Skillnaden är att i judendomen börjar veckan på söndagar och sabbat-dagen faller alltid in den sjunde dagen vilket gör att lördagar blir judarnas sabbat-dag. Det är en vilodag där man umgås med nära och kära och äter god mat, den pågår från 18.00 på fredag kväll till 18.00 på. 
7. Tillåten mat kallas i judendomen för kosher. Till exempel får man inte blanda kött och mjölk. Man får äta alla djur som är fyrfotade och har klövar. 
8. Man blir automatiskt jude om man föds av en judisk mor, du blir ingen jude om bara pappan är jude. Du kan också konvertera till judendomen. 

1. För judar är Abraham en helig förfader, kallad "Vår Fader Abraham", åt vem Gud gav flera löften. För kristna är Abraham en andlig förfader snarare än en direkt förfader. I kristen tro är Abraham en förebild i tron, och hans lydnad till Gud, vilken han visade genom att vara beredd att offra sin son Isak. Muslimer betraktar Abraham som den förste i ett led av profeter som börjar med Adam och som slutar med Muhammed. Abrahamitiska religioner används som en samlande beteckning för judendom, kristendom och islam, samt några andra mindre religioner som utvecklats efter dessa 3. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Abrahamitiska_religioner 
2. Moses var en hebreisk ledare, lagstiftare och profet, han nämdes i Gamla testamentet som befriare av Israels folk ur det egyptiska slaveriet och ledare under uttåget ur Egypten. Han ska nedtecknade Torah och Moseböckerna i bibeln. Han beräknas ha levt på 1300- eller 1200-talet f.Kr. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mose 
3. Förbundet kallas det avtal som Gud slöt med folket. Gud lovar att vara trogen i sitt förbund. Folket lovar att följa lagen, villkoren för förbundet. Inom judendomen formar det förbund som slöts med Gud grunden för den religiösa identiteten, dvs alla rutiner, högtider och hur man ska leva som människa. 
http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rbund 
4. Jahve 
5. Kristna tror att Messias har kommit i form av Jesus från Nasaret, judarna gör det eftertryckligen inte. Inom judendomen är Messias en mänsklig ättling till kung David, men en mycket speciell människa med ledaregenskaper och makt given honom av Gud, för han skall återupprätta Davids rike och skapa världsfred. Kristna tror att Jesus Kristus är den väntade Messias. 
6. Det är den judiska och kristna vilodagen. Shabbat firas varje vecka, från solnedgången fredag kväll tills "tre stjärnor syns" på lördag kväll, för att ge möjlighet att begrunda världens skapelse. Shabbat har mycket stor vikt i den judiska religionen, vilket gör den till en av de viktigaste högtiderna. Under Shabbat får - enligt traditionell judisk uppfattning - inget arbete utföras. Det är heller inte tillåtet att resa, att bära saker utomhus, eller att tända och släcka eld. Eftersom elektricitet anses som en form av eld är det enligt ortodox judendom heller inte tillåtet att sätta på eller stänga av ström. 
7. Under fredagskvällen äter man också en liten festmåltid, som inleds med kiddusch, ett helgande av Shabbat, genom att man läser välsignelser över vinet, det särskilda sabbatsbrödet challah samt Shabbat. 
8. Enligt de traditionella judiska lagarna är den jude, som är född av en judisk mor eller som konverterat till judendomen i enlighet med den judiska lagen. 

9. De största är: 
ortodox judendom: mest observant mot judisk lag. Jämfört med reformerta och liberala strömningar är den ortodoxa mycket striktare och kräver mer av sina utövare. Manliga ortodoxa judar känns ofta igen på att de bär kippa, tallit katan och att vissa har tinninglockar. Ortodoxa judar ser ofta sin strömning som den som tar störst hänsyn till att leva enligt judiskt lag. 
konservativ judendom: mer ortodoxa judiska rörelserna. I likhet med ortodoxa judar accepterar konservativa judar halacha som en guide till judiskt liv. Däremot så är konservativa judar betydligt mer liberala och positiva till modern kultur. 
reformjudendom: Reformistiska judar menar att man inte behöver hålla lika strikt på äldre judiska regler och att man skall anpassa judendomen till vardagens fordran. Man erkänner inte halacha som något bindande. Istället försöker man göra nytolkningar av gamla mitzvot och anpassa judisk vardag efter utvecklingen. 
10. Tora= Enligt judisk tradition mottog Mose en uppenbarelse på berget Sinai som han förde vidare till det judiska folket och det är från denna som Tora har kommit. Tora är ett vittnesbörd om hur Gud har gripit in för att straffa eller hjälpa judarna genom historien och handlar om förhållandet mellan Gud och det judiska folket. Den ena delen av Toran är den skriftliga läran och den andra delen är den muntliga läran. Båda är viktiga eftersom man inte kan tolka alla lagarna skriftligt utan behöver kompensera det muntligt. I Toran ingår det sammanlagt 39 böcker några så kallade Neviim=profeterna och Ketuvim= de heliga skrifterna. 
11. Synagoga 
12. När en nära anhörig har dött så gör man en reva i ett klädesplagg som man har på sig. Det kallas för kriah. Innan begravningen har ägt rum så blir de sörjande befriad ifrån alla andra religiösa riter eftersom man utav tradition ska vaka över den avlidne. Det kallas för onén. Inför begravningen så utförs svepning utav liket. När detta inträffar så hämtar det judiska begravningssällskapet, Chevra Kadisha, kroppen och genomför en traditionell och rituell tvagning av den. Efter det så kläs kroppen helt i vitt. Om den döde är en man så får han en speciell bönesjal, som kallas för tallit, om axlarna. Kroppen läggs sedan i en kista helt i trä och inga metallpluggar används. Metall anses vara symbol för krig och i graven har man rätt till fred. Begravningen ska hållas så snart som möjligt efter ett dödsfall men får dock inte hållas på sabbaten eller de andra helgdagarna. Ceremonin hålls av en rabbi. På judiska begravningar brukar det inte förekomma några blommor men musikstycken brukar framföras. Gästerna är med när kistan sänks ner i graven och varje gäst går då fram och lägger ner tre skopor jord i graven. Direkt efter begravningen så börjar den så kallade shiva, som pågår i en vecka. Under den veckan så visar de anhöriga sin djupaste sorg och de håller sig hemma och arbetar inte. Speglarna täcks över och alla måltider hålls på golvet. I hemmet hålls ett ljus tänt dygnet runt. Eventuella besökare till de sörjande svarar bara på tilltal och tilltalar inte de sörjande. Under elva månader efter att någon har avlidit så läses en bön, som kallas kaddish, vid varje gudstjänst. Detta för att hedra den som har dött. Efter det så läser man den på varje årsdag av dödsfallet. Årsdagen kallas för jahrzeit och då tänds ett ljus i 24 timmar. För att kunna läsa kaddish så behöver tio stycken judiska män vara närvarande. 
13. Judarna tror att Messias ska komma när tiden är inne och då ska det goda härska på jorden. Både kristendomen och judendomen tror på begreppet Messias, men de kristna tror att Jesus var Messias, judarna väntar fortfarande på en fridsfurste och för dem är Jesus bara en lärd man. Judendomen anser att det finns ett andligt tillstånd efter döden. Men läran säger att döden inte är slutet. Den andliga världen beskrivs på hebreiska som Olam Ha-Ba, det betyder: världen som skall komma, en messianisk ställning, ett varandets ställning där lugn och fred råder mellan människorna. Judendomen lägger dock vikten på livet, inte på livet efter detta. 
14. Antisemitismen är en förföljelse som består utav hat emot judar. Detta är det hatet som under andra världskriget tog en stor plats och gjorde att många judar blev förföljda och hatade. Att judarna blev hatade har varit under hela historien och man har alltid velat hitta en syndabock för vem som spred digerdöden, eller vem det var som förstörde den ekonomiska krisen som ägde rum innan andra världskriget. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism 
15. Det är ett uttryck som betyder att man blir tvångsflyttad utanför sitt eget land och att ett annat folk tar över eller behåller ursprungsfolket i fångenskap. Detta betyder även att andra etniska grupper bosätter sig utomlands och utanför sitt eget land. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diaspora 
16. Bar mitsvah är när en pojke kommer upp i åldern 13 och har uppnått målen som krävs för att vara en lärd jude. Bat mitsvah är motsvarigeten för flickor. Tjejerna har dock sitt firande ett år tidigare alltså vi 12 års ålder eftersom man anser att flickor mognar fortare. 

Judendom frågor! 
1. Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig? 
- Enligt bibeln så fick Abraham i uppgift att bli stamfader till Judendom, Islam och Kristendom. 
2. Vem var Moses, och vad gjorde han? 
- Moses var en pojke som ledde sitt folk(judarna) från Egypten till Kanaans land dagens Israel. Han skrev dem 10 budorden för judarna och han beskrevs som förmedlaren mellan folket(judarna) och gud. 
3. Judarna kallas ”förbundsfolket”. Vad innebär det? Förklara innebörden. 
- Judarna ser dem sig själv att vara folket som är utvalda av gud och Abraham deras grundare hade ett ”förbund” med gud. 
4. Judar nämner inte gärna Guds namn. Vad säger man istället? 
- Dem kallar gud för Adonai, för att inte förbruka herrens namn. 
5. Vem är Messias? 
– Messias är judendomens gud. Profeter förklarade att Messias hade två stora uppgifter. Det första var att Han kommer att befria från synden på jorden. För det andra skulle Han intaga Sin kungliga tron på jorden. 
6. Vad är sabbat? 
– Sabbat är en judisk högtid som firas från mörkrets inbrott på fredag till lördag kväll. Sabbat är en familjehögtid då man inte får arbeta, med att arbeta råder det olika uppfattningar om, de flesta kör inte bil, lagar inte mat, tänder inte ljus, flyttar inte möbler etc. 
7. Vad kallas tillåten mat inom judendomen? Ge exempel på några matregler! 
– Kosher står för de judiska matreglerna. Genom att vi bara väljer att äta det som Gud befallt att vi får äta, höjer vi ätandet till att bli en religiös handling. För exempelvis får man inte blanda kött och mjölk. ”Du skall inte koka en killing i dess moders mjölk” 
8. Vem är jude? (Alltså: hur är man och hur kan man bli jude?) 
– När det gäller vem som är jude finns två huvudkategorier, ena som etnisk jude och den andra som religiös jude vilka beskriver judens förhållande till judendomen som religion. Etniska judar kan vara antingen religiösa eller icke-religiösa. En religiös jude kan vara antingen etnisk eller inte etnisk, alltså genomgått en konvertering från en annan etnicitet/kultur/religion. Av de religiösa judarna finns det Ortodoxa, Konservativa, och Re formativa. Alla tre uttrycker en viss skillnad i sina förhållanden till sin religiösa övertygelse. 
9. Vilka olika judiska inriktningar finns det? Skriv kortfattat om varje. 
Det finns tre olika inriktningar. Ortodoxa, Konservativa och Liberala. 
De ortodoxa judarna är de mest traditionsbundna och deras mål är att följa alla de 613 reglerna. Det är denna grupp som präglar den bilden vi får genom massmedia av judendomen. De ortodoxa judarna är inte den största gruppen inom judendomen men är den grupp som hörs och syns mycket. 
De konservativa judarna står i mitten och anser att de regler som är knutna till högtider är det viktigaste. Efter det är det majoriteten som avgör vilka regler som är de viktigaste. 
De liberala judarna anser att de gamla reglerna och lagarna var skrivna för en tid som inte finns längre och därför kan de bortse från dem. De utgår från de lagar som är knutna till dagens samhälle och liv. 
10. Vad heter de viktigaste judiska skrifterna och vad innehåller de? 
Torarulle. Det är en skrift med de fem moseböckerna och är den viktigaste delen av den judiska Bibeln. Den anses också ha ett gudomligt ursprung. 
11. Vad heter den lokal där judiska gudstjänster firas? 
Synagogan 
12. Hur går en begravning till inom judendomen? 
Hela processen pågår i ett år efter att en nära anhörig har dött. Om en nära anhörig har dött gör man en reva i ett klädesplagg man har på sig. Det kallas för kriah. Innan begravningen blir den sörjande befriad från alla andra religiösa riter eftersom traditionen säger att man ska vaka över den avlidne. Detta kallas för orén. Inför begravningen sveps liket in. Efter det utför det judiska begravningssällskapet(Chevra Kadisha) en traditionell och rituell tvagning av den. Efter det kläs kroppen helt i vitt. Är den döde en man sveps han in i en bönesjal(tallit). Kroppens läggs sedan i en kista helt i trä och inga metallpluggar används. Metallen anses vara en symbol för krig och i graven har man rätt till fred. Begravningen ska hållas så snart som möjligt efter dödsfall. Den får inte hållas på sabbaten eller andra helgdagar. En rabbi håller ceremonin. På dessa begravningar brukar det inte förekomma blommor utan istället musikstycken. Gästerna är med när kistan sänks ner i graven och varje gäst går sedan och lägger ner tre skopor jord i graven. Direkt efter begravningen börjar shiva som sedan pågår i en vecka. Under denna vecka visar de anhöriga sin djupaste sorg och arbetar inte. De håller sig endast hemma. Speglar täcks över och måltider hålls på golvet. I hemmet är också ett ljus tänt dygnet runt. Besökare till de sörjande svarar bara på tilltal och tilltalar inte tillbaka. Under elva månader läses en bön vid varje gudstjänst. Detta görs för att hedra den avlidne. Efter de läser man bönen varje årsdag av dödsfallet. 
13. Hur ser man på döden inom judendomen? 
Döden har en stor innebörd inom den judiska filosofin. Människan tillfälliga stund på jorden på ses bara som en förbiglidande ögonblick, då man förbered sig för den framtida världen. Judendomen tror för fullt att själen fortfarande lever efter att kroppen har förvandlats till aska. Judendomen ger dock inte en exakt form efter tiden på jorden. Livet indelas alltså inte i himmel eller helvete, judarna använder sig inte av evigt straff. 
14. Vad är antisemitism? 
Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att dem är just judar. Stor del handlar om deras stereotyp framförande och myter, dels som den negativa inställningen till judar som en grupp. Antisemitism kan framträda som allt från milda fördomar till ett rasande hat. Det kan framträda som en teologi och ideologi. 
15. Vad menas med diaspora? 
diaspora betyder ”kringspriddhet”, diaspora syftar på när judarna blev tvingade att bo utanför sitt hemland. Diaspora inleddes under babyloniska fångenskapen. 
16. vad innebär en bar/bat mitzvah? 
Det är när en yngre medlem i den judiska församlingen har en ceremoni där han har en bar mitzva och hon har en bat mitzva. Efter ceremonin så blir dem vuxna i sin församling.

1.Abraham var fader till Isak och Ismael, men även stamfadern för Kristendomen, Judendomen och Islam. Utsedd av Gud med sitt folk för att följda guds lag. Abraham räknas som den första juden. 
Isak – Judendomen och Ismael - Islam 
2.Moses var son till en hebreisk familj, han blev ivägskickad i en korg på Nilen för att slippa dränkas och hittades då av faraos dotter som var egypt. Han blev en stor mar och blev sedan ledare för det hebreiska folket. Han var med i den långa vandringen från Egypten mot israel som tog ca 70 år och dog strax innan de nått målet. 
3.Judarna tar väldigt allvarlig på detta med att de har ett förbund eller en överenskommelse med gud. De är hans budbärare och har som uppgift att föra guds talan vidare. Därför är de ett ”förbundsfolk”. 
4.De kallar gud för Adonai eller Elohim. Vi har hört namnet Jehova som kommer ifrån Jehovas vittnen (guds vittnen). Dock så är det inte hans riktiga namn men det kommer ifrån JHVH (Jahve). 
5.Messias är en människa som gud ska skicka som kommer att skapa fred på jorden. Förr i tiden så blev alla som trodde att Jesus var messias kristna. I judendomen är messias ganska viktig (vilket han inte är i kristendomen på samma sätt) men de anser inte att han kommit till dem än. 
6.Sabbat är judarnas vilodag, som vår söndag. Den pågår från fredag kväll till lördag kväll och då ska man bara ta det lugnt och de flesta besöker också synagogan. Anledningen till att deras vilodag ligger på en lördag är för att deras kalender börjar på en söndag och man ska alltid ha sin vilodag den sista dagen i veckan. Vår kalender börjar på måndagen och därför har vi söndag som vilodag och den dag vi besöker kyrkan. 
7.Kosher som på svenska betyder ren. Judarna äter inte fläskkött utan bara nöt. Man måste också slakta djuren på ett särskilt sätt för att de ska äta det. Man måste tappa ur allt blod eftersom judarna tror på att livet finns i blodet. De äter inte heller kött blandat med mjölk. De måste ha olika stekpannor och kastruller och vänta speciella tider innan man äter det ena eller det andra efter det ena eller det andra. Skaldjur är orena och äts därför inte. 
8.Någon som är född från en judisk mor eller som konverterar till judendomen. Vissa anser att det bara är den födde som är en trogen jude men lagen tyder faktiskt på annat. 
9.Ortodoxa, konservativa och den liberala judendomen är de tre olika inriktningarna. De ortodoxa är de som är mest traditions bundna och har ett syfte att följa sina 613 regler. De konservativa är de som står i mitten och anser att alla regler som knyts till högtider är viktiga. De liberala är väldigt anpassade till dagens samhälle. 
10.De är de fem morseskrifterna som står medskrivna i rullar, Tora rullar som ligger längst fram i skåp i varje synagoga. 
11.Synagogan. Det är hit judarna går på sabbaten och det är också här man förvarar alla heliga skrifter, TORA rullarna. Den som leder gudstjänsterna är kantor och den som predikar kallar rabbin. Varje synagoga som byggs står för det nedrivna templet i jerusalem. 
12.En judisk begravningsprocess pågår i ett helt år och det är för att man ska kunna ta sig genom det lättare, man är då tillsammans och har varandra. Det gäller när de närmaste har dött, dock inte på barn under 30 dagar. Flickor under 12 år och killar under 13 år behöver inte delta. När en nära anhörig har dött så gör man en reva i ett klädesplagg man bär vilket kallas för kriah. Begravningen ska hållas så tätt inpå döden som möjligt och anhöriga är också befriade från andra ritualer och högtider innan begravningen ägt rum eftersom man ska fokusera på att vaka över den avlidne. Man har heller blommor utan använder sig mer av jord och sten. Det förekommer också många musikstycken. 
13.Döden har en viktig plats i det judiska tänkandet. Man tror fullt på att själen fortsätter vandra efter döden och att man kommer till ett större, bättre ställe. Det är liksom en tillfällig vandring på jorden innan man ska vidare till större ställen. 
14.Antisemitism kommer från det semitistiska folket som fick det namnet eftersom att de härstammar från en av Noas söner, Sem. Antisemitism är en beteckning för judeförföljerser. Förföljelserna mot judarna har alltid funnits och ibland varit riktigt svåra. Ett exempel på hatet mot judarna är Hitlers tid då han gasade ihjäl mängder av judar. 
15. 
16.Vid 13 års ålder blir judiska killar myndiga och blir bar mitzva. Vid 12 års ålder blir judiska tjejer myndiga och blir bat mitzva. De får då under en gudstjänst läsa ett stycke ut Toran och efteråt firar man bar/bat mitzvan med gåvor och fest. Detta är väldigt likt våra konfirmationer, dock så blir vi ej myndiga när vi konfirmerar oss vilket de judiska ungdomarna blir vid detta tillfälle.

 
GLÖM INTE BOKEN!
Kommentera inlägget här: