hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Nyreligiösa rörelser

Kategori: Religion

Material att läsa om nyreligiösa rörelser

Tid: v. 4-10

v. 4-6: Basgruppsarbete

v. 7-8: Tvärgruppsarbete

v. 10: Seminarium onsdag, anmäl tider 8.00-12.30.

Arbetsgång: Basgruppsarbete i givna grupper, tvärgruppsarbete, seminarium

 

Examination: Seminarium v.10

 

Ämnen

1.     Rörelser med rötter i de abrahamitiska religionerna, t ex Jehovas vittnen, Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga, Scientologirörelsen. Medlemmar: Felicia, Josefin, Erik N, Gustav, Johannes, Marcus G

2.     Rörelser med rötter i Hinduismen, t ex ISKCON/Hare Krishnarörelsen. Medlemmar: Micaela, Sofia, Calle, Ronja, Jonas

3.     Rörelser med rötter i ockultism, t ex Satanism, Dragon Rouge. Medlemmar, Laken, David, Linnea, Emil, Eric S

4.     Rörelser med förkristen anknytning, t ex Forn Sed, Wicca. Medlemmar: Hanna, Ola, Julia, Kim, Andreas G, 

5.     New Agerörelsen, t ex TM mm. Medlemmar: Simon, Tobbe, Emelie, Henrik, Wictor P

 

Frågor att fokusera på i arbetet kring er rörelse

·      Vilka är de?

·      Hur syns de/jobbar i samhället?

·      Vad anser de om aktuella samhällsfrågor? (Abort, kvinnans ställning, HBTQ, synen på skola/utbildning, miljöfrågor m fl)

·      Hur skiljer sig rörelsen från (de dominerande)övriga världsreligionerna?

 

Mål och kunskapskrav

E

Eleven kan översiktligt redogöra för och
analysera några religioner, nyreligiösa strömningar
och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I
sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för hur religioner
och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

C
Eleven kan utförligt
redogöra för och
 analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument. Vidare kan eleven utförligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

 
Kommentera inlägget här: