hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Vetenskapliga teorier och konflikter

Kategori: Samhällskunskap

 

Internationella relationer

Tre perspektiv på konflikterna i Jugoslavien och Somalia

 

1)    Vad innebär det liberalistiska perspektivet på internationell politik?

2)    Vilken kritik kan riktas mot perspektivet?

3)    Vad innebär det realistiska perspektivet på internationell politik?

4)    Vilken kritik kan riktas mot perspektivet?

5)    Vad innebär det konstruktivistiska perspektivet på internationell politik?

6)    Vilken kritik kan riktas mot perspektivet?

7)    Vilken var den stora konfliktorsaken mellan de olika delrepublikerna i Jugoslavien? 

8)    Varför hade Serbien så olika inställning till Sloveniens och Kroatiens självständighet?

9)    Varför motsatte sig först både Bulgarien och Grekland Makedoniens självständighet?

10) Vilka följder fick Bosnien-Hercegovinas självständighetsförklaring i mars 1992?

11) På vilket sätt har EU och FN varit inblandade i konflikten i Bosnien-Hercegovina?

12) Vad bestämdes i Daytonaavtalet?

13) Vilket av de tre perspektiven förklarar bäst orsakerna till inbördeskriget i Jugoslavien? Motivera!

14) Vilka befogenheter hade FN-trupperna i Somalia?

15) Vilka länder koloniserade Somalia under 1800-talet?

16) Hur delades de forna koloniala delarna i Somalia upp vid självständigheten?

17) Vilken var orsaken till att det blev inbördeskrig i Somalia?

18) Vilket var huvudskälet till att FN ingrep och hur lyckades operationen?

19) Hur är situationen i Somalia idag?

20) På vilket sätt skiljer sig Somalia från många andra afrikanska länder med inre motsättningar?

21) Hur ser liberalismen, realismen, konstruktivismen på kriget i Somalia?

 

Arbetet (svaren på frågorna) sker två och två och redovisning/samtal sker torsdag 13/3. 

Kommentera inlägget här: